juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Investeringsmöjlighet med Brexitomröstningen

 • juni 11, 2016
 • Redaktionen
Brexitomröstningen närmar sig med stormande steg. Den 23 juni kommer britterna att rösta om Storbritanniens vara eller icke vara i EU. Med vilka affärer kan man utnyttja valet?

 

Folkomröstningen som snart äger rum har orsakat en viss turbulens på kapitalmarknaderna under året även om det är framför allt det brittiska pundet som har påverkats. Pundet har försvagats med ca. 13 procent gentemot euron sedan förra hösten. EUR/GBP har stigit till ca. 0,78 från knappt 0,70. Det är en ganska stor försvagning för pundet gentemot euron då valutorna brukar följas åt väl och det sällan sker så stora rörelser som vi har sett under de senaste tre kvartalen.

 

Opinionsundersökningarna inför folkomröstningen talar för en jämn kamp. Övertaget för ”stanna kvar” sidan minskar och i flera undersökningar har ”lämna” sidan fått ett övertag. Opinionsundersökningar och verklighet är dock en annan sak varför det är sannolikt att britterna ändå röstar för att stanna kvar i EU.

 

Om vi antar att britterna röstar rätt, vilket är mest sannolikt bör det innebära att pundet i första hand stärks på valutamarknaden. Det väntar emellertid även en spilleffekt på euron som även om den har stärkts gentemot pundet, har hållits tillbaka mot andra viktiga valutor. En bra Brexitaffär är därför att köpa euro och pund gentemot t.ex. den amerikanska dollarn.

 

En hävstångsaffär som man kan göra är köp i europeiska- och brittiska aktier. Om vi antar att både euron och pundet stärks, kan vi anta även positiv påverkan på de europeiska aktiemarknaderna som har utvecklats svagare i år än de amerikanska. Risken för Brexit har påverkat de europeiska aktiemarknaderna. Amerikanska aktier har lockat kapital eftersom de har ansetts vara en säkrare placering. Kapitalflödet borde vända om utfallet av folkomröstningen blir positivt, d.v.s. om britterna röstar för att stanna kvar i EU. Affären kan bli extra bra om nervositeten inför folkomröstningen tilltar under de närmaste dagarna med fallande börskurser och försvagat pund (samt euro). Det är inget osannolikt scenario med tanke på trenden i opinionsundersökningarna. Rent timingmässigt kan nervositeten öka ju närmare folkomröstningen vi kommer så köpen bör göras två-tre dagar före folkomröstningen. Det är en spekulativ affär men om vi litar på britternas rim och reson, bör den löna sig.

 
ads

Tips