februari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Iranska förklaringen rimlig enligt expert

 • januari 11, 2020
 • Redaktionen

Att iranskt luftvärn av misstag skör ned det ukrainska passagerarplan som störtade tidigare i veckan är anmärkningsvärt, men inte otroligt. Det säger Andreas Hörnedal, luftvärnsexpert vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), till TT.

”Den luftvärnsenhet som tog beslutet att skjuta hade kanske inte tillgång till luftläget och visste därför inte vilken civil flygtrafik som fanns i luften.”

Anledningen kan vara att det vapensystem som användes inte var integrerat på ett sätt som försåg den militära personalen på marken med information om flygtrafiken, enligt Hörnedal. Den bristfälliga informationen, i kombination med att det iranska luftvärnet med all säkerhet hade en extra beredskap på grund av konflikten med USA, kan ha lett till det ödesdigra misstaget.

”När man utsätter människor och organisationer för mer stress än vanligt, då funkar det inte som det brukar under ideala förhållanden”, säger Andreas Hörnedal.

Källa: TT/Dagens Industri