juli 7, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kan ta veckor innan LKAB:s produktion är i full gång

 • 2020-05-19 21:11
 • REFH

Det kan ta flera veckor innan produktionen är i full gång efter det kraftiga skalv som drabbade Kirunagruvan natten mot måndagen. Det uppger den statliga gruvjätten LKAB för Di på tisdagskvällen.

Det kommer att krävas omfattande reparationer efter en sån här typ av händelse”, säger presschefen Fredrik Björkenwall.

Klockan 03.11 natten mot måndagen drabbades LKAB:s gruvområde i Kiruna av kraftigt förhöjd seismisk aktivitet, vilket gjorde att gruvan fick utrymmas samtidigt som produktionen stoppades. Kirunagruvan är världens största underjordsgruva för järnmalm.

Bergmekaniker började undersöka gruvan redan på måndagen, och när omkring 300 gruvarbetare återvände till gruvan på tisdagen visade sig att skalvet medfört kraftiga skador på vissa håll.

Fredrik Björkenwall

Det finns större bergutfall på vissa platser. Bland annat är in- och utfarter till produktionsställen blockerade eftersom bergmassor har rasat från väggarna. Vi kan också se att vår huvudtransportnivå på 1.365 meter är relativt intakt och i gott skick, vilket är hoppingivande”, säger LKAB:s tillförordnade presschef Fredrik Björkenwall till Di.

Bolaget har dock långt ifrån kunnat besiktiga hela gruvan. Den seismiska aktiviteten har ännu inte gått ned till normala nivåer, och därför har man ännu inte kunnat kontrollera den nivå där skalvet ägde rum.

”Det är där man kan utgå från att de största skadorna kommer finnas, så vi kan inte säga exakt omfattning av skadorna innan vi har nått det området”, säger Fredrik Björkenwall.

På grund av den höga seismiska aktiviteten måste bolaget låta berget ”vila” innan de större kontrollerna kan genomföras. Slutbesiktningen är därför tänkt att påbörjas efter helgen, men redan under onsdagen har LKAB förhoppningar om att kunna funktionstesta produktionen under jord. Då kommer bolaget att öppna tre block i mindre skala, i en mindre del av gruvan, för att testa att saker och ting fungerar. Därefter kommer bolaget att rampa upp produktionen.

”Målsättningen är att kunna nå full produktion så fort som möjligt, men vi behöver också göra en hel del reparationer på olika håll. Vi kommer att göra en prioriteringslista i början av nästa vecka, för det kommer att krävas omfattande reparationer efter en sån här typ av händelse”, säger Fredrik Björkenwall.

Hur lång tid kan det ta innan ni är i full produktion?
”Vi kan inte utesluta att det tar några veckor. Det är svårt att bedöma med tanke på att vi inte kunnat besiktiga hela gruvan ännu, och av den anledningen kan vi inte säga exakt när vi är i full produktion.”

LKAB har för närvarande lager ovan jord så att bolaget kan producera järnmalmsprodukter i verken ”under ett tag framöver”. Bolaget har också lager av färdig järnmalmspellets i hamnen i Narvik.

När skalvet inträffade på natten mot måndagen på 1.108 meters djup befann sig 13 personer under jord, de flesta elektriker och lastare. Bolaget har haft kontakt med tolv av dem, och samtliga mår efter omständigheterna bra enligt bolaget.

”Vid den här tidpunkten har vi väldigt få medarbetare under jord, och huvudsaken är att de inte kom till skada”, säger Fredrik Björkenwall.

Kirunagruvan är den största av LKAB:s två järnmalmsgruvor. LKAB:s andra gruva är Malmberget i Gällivare kommun.

 
ads

Tips