januari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Karolinska Development blöder allt mer

 • november 29, 2019
 • Redaktionen

Karolinska Development redovisar ett resultat efter skatt på -14,7 miljoner kronor (+4,1) under det tredje kvartalet 2019, skriver Dagens Industri.

Intäkterna låg på 0,7 miljoner kronor (0,7).

För niomånadersperioden fram till september var kassaflödet från den löpande verksamheten -46,5 miljoner kronor (-27,0) med likvida medel på 3,6 miljoner kronor (17,9) vid utgången av rapportperioden. Kortfristiga placeringar uppgick till 17,2 miljoner kronor (70,1) vid utgången av september.

Även efter kvittningsemissionen som genomfördes för att lösa bolagets konvertibellån kvarstår det ett rörelsekapitalbehov.

Karolinska Developments vd Viktor Drvota skriver i vd-ordet att det ”finns goda möjligheter att säkra det återstående behovet av kapital för bolagets fortsatta drift”.

I slutet av innevarande år väntas fullständiga resultat från en fas 2-studie i portföljbolaget Aprea Therapeutics vid behandling av blodcancerformen myelodysplastiskt syndrom med läkemedelskandidaten APR-246. Den redan inledda registreringsgrundande fas 3-studien förväntas visa resultat under 2020.

Även resultat från en fas 2a-studie vid behandling av en form av äggstockscancer beräknas finnas klara före årsskiftet 2019/2020.

Karolinska Developments ägarandel av Aprea Therapeutics uppgår till 2 procent, vilket även innefattar indirekt innehav via KCIF Co-Investment Fund samt 10 procent genom KDev Invest.

Källa: Di

 
ads

Tips