augusti 14, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Kategori: Bostad

Attefallshus – Nya regler på gång

På uppdrag från regeringen så har Boverket tagit fram en ny rapport gällande Attefallshus, där de föreslår att den nuvarande begränsningen på 25 kvadratmeter byggnadsarea ökas till 30 kvadratmeter. Sommaren 2014 så trädde reglerna om Attefallshus in men enligt Boverket så har det inte ökat det faktiska antalet bostäder. ”En utökning till 30 kvadratmeter byggnadsarea […]

Flera byggbolag återlämnar mark

Flera bostadsutvecklare ångrar dyra avtal efter prisfallet på bostäder och lämnar nu tillbaka anvisad mark till Stockholm stad. Inom Stockholm stad finns närmare 50 000 markanvisningar där byggbolagen har en möjlighet att dra sig ur avtalet. Enligt Dagens Nyheter så sålde Veidekke 75 procent färre bostäder i hela Sverige  under det första kvartalet 2018 mot samma […]

Allmänheten erbjuds 10 % årlig ränta

Systemhus som planerar för en marknadsnotering senare i år lanserade i veckan en ränteprodukt för att öka tempot i sin egen produktion och försäljning. Finansieringslösningen är ett komplement till övriga finansieringslösningar inom Systemhus och riktas mot ett specifikt projekt. Investerare erbjuds 10 % årlig ränta med full säkerhet Det första projektet ut är Ådö etapp 1. […]

Ny prognos från Boverket – Fortsatt minskat bostadsrättsbyggande

Prognosen för byggandet av bostäder 2018 sänks nu av Boverket med 11 procent. Detta efter signaler som visar på en inbromsning av byggloven och en försäljningsminskning av nyproducerade bostadsrätter. ”-Enligt Boverkets beräkningar behöver 80.000 bostäder byggas årligen från 2017-2020 för att räcka till den växande befolkningen. Bostadsbyggandet är högt men inte tillräckligt högt, säger Anders […]

Kraftig minskning av bostadsrättsutbudet på Hemnet

Antal bostadsrätter som är till försäljning har kraftigt minskat under de senaste veckorna. Nedgången är nästan 30 % i Göteborgs och Stockholms innerstäder. I vanliga fall så burkar utbudet öka från årsskiftet fram till sommaren men i år så låg antalet bostadsrätter vecka 6 på en rekordhög nivå men under veckorna efter så har utbudet […]

Nu byggs det fler hyresrätter än bostadsrätter

Under många år har byggföretagen nästan uteslutande byggt bostadsrätter, men nu har det vänt. För första gången på nästan ett årtionde byggs det nu fler hyresrätter än bostadsrätter i Stockholm. Den senaste statistiken visar att det under innevarande år kommer att byggas 4200 hyresrättslägenheter i Stockholm, att jämföras mot 3300 bostadsrättslägenheter. Totalt sett 7500 lägenheter, […]

Kommer Sverige att bli det första landet att införa ett Blockchain register över lagfarter?

Sverige ser ut att kunna bli det första landet att anta Blockchain när det gäller fastighetsböcker och lagfartsregistret. Om detta sker skulle det kunna visa världen de fördelar som finns med att ha en säker huvudbok som visar fastighetsägandet. Marknaden för detta är enorm, enbart den amerikanska marknaden för lagfarter har årliga intäkter om 15 […]

Sverige saknar 600 000 bostäder

Enligt en artikel från Boverket, Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, saknar Sverige 600 000 bostäder fram till och med 2025. Statistiken visar att det svenska bostadsbyggandet planade ut under det andra halvåret 2017. Det minskade bostadsbyggandet skall ses i skenet av att Boverket pekar på att den svenska befolkningen ökar, och att dessa människor behöver […]

Luftrenande egenskaper med Siena EcoNox

Siena EcoNox är plattan med luftrenande egenskaper. EcoNox™ är en beprövad produkt som tillsammans med solljus fungerar som en katalysator och bryter ner kväveoxiderna i luften. Dessa omvandlas till oskadliga salter (nitrater) som försvinner av regn och vind. EcoNox™ har också en viss självrengörande effekt av organisk smuts på ytan. De hälsofarliga avgasernas inverkan på […]

BoKlok först i Sverige med solceller på alla nya lägenhetshus

BoKlok blir första bostadsbyggaren i Sverige med solceller på samtliga nya lägenhetshus. Initiativet är ett samarbete mellan BoKlok och IKEA Group, med målet att göra solenergi tillgänglig för de många människorna.   Alla lägenheter som säljs från oktober 2018 och byggs från och med 2019 kommer att utrustas med solceller. – Vi är den första bostadsbyggaren […]
Sida 1 av 212 »
 
ads

Tips