February 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Kategori: Early Bird!

Del III – Juridik

De juridiska distinktionerna skiljer sig avsevärt beroende på vilket stadie investeringsobjektet befinner sig i. I väldigt tidiga stadier som start-ups eller vid såddfinansiering är det vitalt att ha aktieägaravtal som reglerar ägarförhållandet, medan i ett publikt bolag ska det helst inte finnas några aktieägaravtal. I det här avsnittet kommer vi att gå igenom vad som […]

Del II – Begrepp och förkortningar inom investering

Investeringar i ett tidigt skede är fyllt av begrepp som är nödvändiga att känna till. Vad är exempelvis en ”pre-IPO” och hur används den? Hur fungerar Crowd Funding? Lugn, alla frågetecken ska rätas ut i den här andra delen. Såddfinansiering En såddfinansiering sker oftast i ett mycket tidigt skede. Modellen används vanligast mot ett fåtal […]

Del I – Grundläggande information

När vi pratar om aktiehandel generellt pratar vi om handel med marknadsnoterade aktier via en nätmäklare eller bank men det finns så många möjligheter innan aktierna hamnar på en lista och upptas till officiell handel, de allra flesta aktier upptas aldrig till officiell handel.   Ångra ingenting, sök nya möjligheter Många har väl hört historien […]

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.