augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: Fastigheter

Fastigheter når nya toppnivåer

Trots usel sikt framåt och en tvärnit i ekonomin rusar fastighetsmarknaden på med god omsättning och höga priser. Försäljningen av bostäder och samhällsfastigheter når historiskt höga nivåer under det första halvåret. Det är fastighetsrådgivaren och förvaltningsbolaget Newsec som summerar den svenska marknaden för kommersiella fastigheter inför veckans halvårsskifte. Prognosen är att halvåret slutar på 83 […]

Fastighetsbolaget köper 800 kommunala hyreslägenheter till miljardvärde

Fastighetsbolaget Klarabo har tecknat avtal om att köpa 27 fastigheter med 807 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler i Trelleborg. Säljare är det kommunägda bostadsbolaget Trelleborgshem. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka en miljard kronor kronor, och beståndet omfattar knappt 67.400 kvadratmeter uthyrbar area till ett hyresvärde om cirka 74,5 miljoner kronor. Tillträde sker 1 juli. […]

Boverket föreslår gränsvärden för klimatdeklarationer

Den 1 januari 2022 avser regeringen införa regler med krav på att en byggherre som uppför en ny byggnad ska göra en klimatdeklaration. I regeringens promemoria Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader finns förslag till lag och förordning. Promemorian är ett tidigt led i lagstiftningsprocessen. Det som ska deklareras enligt förslaget är utsläpp av växthusgaser från byggskedet, […]

Oscar Properties offentliggör årsredovisningen för 2019 med särskild revisorsupplysning

Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggör idag sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen innehåller en särskild revisorsupplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Bolagets revisor lämnar en särskild upplysning i sin revisionsberättelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Den särskilda upplysningen återges nedan i sin helhet: Vi vill fästa uppmärksamheten på den […]

Hyrorna klara för 72 400 hushåll i Göteborg

Nu är 2020 års hyror för omkring 72 400 allmännyttiga hushåll i Göteborg klara. En oberoende ordförande har beslutat att höjningen blir i genomsnitt 1,8 procent. Under hyresförhandlingarna som inleddes i höstas krävde Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon en hyreshöjning på 3,3 procent från den 1 januari. Senare bantades det ner till ett krav på […]

Ödesdagar för Oscar Properties

Lyxbostadsutvecklaren Oscar Properties har vid flera tillfällen skjutit på publiceringen av såväl årsredovisningen för 2019 som resultatrapporten för första kvartalet. Förseningarna är högst oroande för bolagets aktieägare. Den problemfyllda bostadsutvecklaren Oscar Properties OP har de senaste månaderna skjutit på både lämningen av kvartalsrapporten för första kvartalet och årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. Det senaste beskedet från bolaget är från […]

SHB om fastigheter: “Utesluter inte ett krisscenario”

De gyllene åren för fastigheter tycks ha nått vägs ände. Högkonjunktur vänds till djup lågkonjunktur. På lång sikt är det förändringar i demografi, konsumentbeteende och näringslivets sammansättning som bestämmer hur fastighetsmarknaden utvecklas. -Men här och nu är det ekonomiska läget, om folk har jobb och fastighetsbolagen möjlighet att finansiera sin verksamhet, helt centralt. – Detta gäller […]

Börsen pessimistisk om fastighetsbolagen

Det var sällsynt stor spridning när fastighetsbolagen värderade sina hus i första kvartalet. En del värderade upp dem oväntat mycket medan flera gick i motsatt riktning. Börsen räknar nu, troligen överdrivet pessimistiskt, med kraftiga värdefall på många håll. Redovisningsreglerna tvingar fastighetsbolagen på börsen att varje kvartal marknadsvärdera sina fastigheter. När både hyrorna ökat och avkastningskraven […]

Pål Ahlsén lämnar Akelius

Ahlsén har på egen begäran sagt upp sig och blir kvar tills ny vd är installerad. Formaliteter för utseende av ny vd pågår. Pål Ahlsén har under sexton år byggt upp bolaget till ett värde till drygt 130 miljarder kronor, enligt Q1-rapporten, och har ökat personalstyrkan från hundra till 1.500. Han har varit vd sedan våren 2010 […]

Klövern går starkt – upp cirka 10 % på Large Cap

Klövern går starkt, både A och B aktien har stigit med ca 10 % i sedan öppning i morse. VD Rutger Arnhult kan se sitt innehav öka markant i värde.  Längre ner kan du läsa en pressrelease och VD Arnhults kommentar Klövern B +10,45% 11:54 Klövern A +9,49% 11:51 Pressrelease från Klövern » I jämförbart […]
Sida 1 av 212 »
 
ads

Tips