april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Kategori: Fintech

Miljonregn över aktieägarna i RAIRE Invest

RAIRE Invest publicerade under onsdagsförmiddagen ett pressmeddelande angående utdelning av aktier i Systemhus AB (publ) till aktieägarna. Totalt handlar det om drygt 12 % av aktierna i Systemhus, värderat till 10,5 MSEK enligt senaste emissionskurs. Aktierna ska fördelas pro-rata till aktieägarna i RAIRE Invest. Avstämningsdag för utdelningen är bestämt till den 8 juni i år, vilket […]

Redo för GDPR?

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning, GDPR, som börjar gälla den 25 maj 2018. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen kommer att ersätta vår nuvarande personuppgiftslag, PUL, och gälla direkt i EU:s alla medlemsländer. Här i Sverige så har vi haft en datalag sedan 1973, vi var också först med att ha […]

Vad innebär PSD2?

År 2010 så började PSD (Payment Services Directive), betaltjänstdirektiv, att gälla. Men med teknikens framfart så har EU-kommissionen varit tvungna att omarbeta lagarna som går under samlingsnamnet PSD. Förslaget är att PSD2, EU:s andra betaltjänstdirektiv, ska träda i kraft 1 maj 2018. Övergångsbestämmelser kommer gälla verksamheter som idag drivs enligt lagen om betaltjänster (2010:751) och […]

Svensk fintech på uppgång

Handelshögskolan visar i en ny rapport att de bolag som erbjuder fintech och har bland de högsta investeringarna i Europa, är svenska bolag. Man har jämfört 145 städer i Europa. Stockholm placerar sig som nummer ett om man tittar på folkmängden och investeringarna, och på plats nummer fem med närmare en miljard investerade kronor mot […]

 
 
 
 
 
 
 
 

ads