februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Kategori: Näthat

Den stora feta lögnen banar väg för näthatare

”Ta i så du spricker, till och med så att det låter orimligt”. Det tycks vara parollen för många av de näthatare som vill få snabb uppmärksamhet och fler kommentarer i sina trådar. Detta oavsett om hatet riktats mot privatpersoner, kändisar eller företagare. Metoden kan jämföras med hur ryska trollkonton fungerar. I propagandasammanhang har man […]

Brist på källkritik – ett hot mot företagare

I takt med ett allt snabbare och mer konkurrensutsatt mediabrus ökar också risken för att redaktioner inte granskar sina uppgiftslämnare fullt ut innan publicering. Det innebär att dessa medier också riskerar att utnyttjas av olika ”tipsare”, som för egen vinning vill sprida negativ information om företag och dess företrädare.    Att den här utvecklingen är […]

Brist på källkritik – ett hot mot företagare

I takt med ett allt snabbare och mer konkurrensutsatt mediabrus ökar också risken för att redaktioner inte granskar sina uppgiftslämnare fullt ut innan publicering. Det innebär att dessa medier också riskerar att utnyttjas av olika ”tipsare”, som för egen vinning vill sprida negativ information om företag och dess företrädare.    Att den här utvecklingen är […]
 
ads

Tips