november 12, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: Nyheter

Valutaspekulanterna flyr till stora valutor

De stigande långräntorna har även påverkat valutamarknaden. Flykten från mer riskabla placeringar har fått tillväxtmarknadsvalutor på fall. I synnerhet de mindre asiatiska valutorna har tagit stryk men även den brasilianska realen har fallit kraftigt. Större valutor som förknippas med konjunkturkänslighet och risk har också fått sig en törn, främst den australiensiska dollarn. Trenden är stark […]

Turbulent avslutning på börssommaren

Börsen utvecklades starkt under sommaren. Avslutningen på börssommaren har dock blivit lite turbulent. Turbulensen har skapats av långränteuppgången. Förutom att stigande långräntor är ett hot mot återhämtningen, leder de framför allt till en lägre riskbenägenhet. Stigande avkastningskrav är en faktor men den andra är att stigande obligationsräntor plötsligt gör statsobligationer till en attraktiv placering igen. […]

Möjlig kursuppgång på menyn i NSP

NSP Holding B Nordic Service Partner (NSP B) (12,55) rapporterar ett starkt kvartal 2 nu på morgonen och vinsten ökar rejält jämfört med förra året. NSP driver Burger King restauranger i Sverige och Danmark på franschisebasis och har även rättigheterna till Taco Bar som har ett 20-tal restauranger i Sverige. Resultatet för Q2 efter skatt […]

Svagheten kom ikapp OMX S30 till slut

OMX S30 (1226,05) visade rejäl svaghet under onsdagen och föll med 1,69{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Nedgången var väntad med tanke på att OMX S30 i flera dagar höll emot den tilltagande svagheten på andra börser. Ett första stöd finns vid 1222 och det kan eventuellt hålla. Ett starkt stödområde finns dock vid 1200 och vi förväntar oss inte […]

Stigande långräntor skapar kaos i asiatiska tillväxtländer

De stigande långräntorna i väst har skapat turbulens på tillväxtmarknadsbörser och även på valutamarknaden. Den indiska börsen har rasat under de senaste veckorna och på valutamarknaden har den indiska valutan också tagit storstryk under de senaste månaderna. Förväntningarna har varit stora på tillväxtmarknader under de senaste åren men de har kommit på skam. Den indiska […]

Dags att ta en paus

Vi har nu fått en bekräftelse på att Stockholmsbörsen vänt ner och att vi sett åtminstone en tillfällig topp i OMXS30 index. Senaste toppen i onsdags var en högre topp än den vi fick i maj vilket kan tyda på att den nedrekyl vi ser endast är tillfällig. Svaret på om det är en långsiktig […]

Omstrukturering gör PEAB intressant

PEAB B (37,30) rapporterade Q2 igår och bolaget tog engångskostnader på totalt –920 Mkr under kvartalet vilket gav ett mycket svagt resultat för kvartalet. Kostnaderna avser bland annat omstrukturering och även kostnader för färdigställda och nära färdigställda projekt samt värdejustering på fastigheter. Omstruktureringen kommer ge besparing på 350 Mkr från 2014 och vi bedömer att […]

OMX S30 får svårt att stå emot fallet

OMX S30 (1247,15) stängde nedåt under tisdagen även om index visade lite styrka efter ett inledande fall. Fortfarande överraskar OMX S30 med sin styrka. Att marknaden klarar av att skaka av sig långränteuppgången är lite förvånande. Särskilt när andra index visar svaghet. Trots den relativa styrkan är det dock  svårt att se annat än en […]

Europafonder allt mer intressanta

Marknadsräntan på en statsobligation med tio års löptid har stigit betydligt under den senaste perioden. Räntan för obligationen den 17 juli var 1,9 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} och i skrivande stund är marknadsräntan 2,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Detta innebär att nuvarande obligationsfonder minskar i värde. Det tyska näringslivet har redovisat positiva siffror, deras bruttonationalprodukt (BNP) steg med 0,7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under […]

Inget verkar stoppa långräntorna

Långräntorna har stigit kraftigt under de senaste månaderna och i dagsläget verkar inget kunna stoppa ränteuppgången. För varje dag tickar långräntorna uppåt och frågan är hur länge uppgången fortsätter? Den svenska tioåringen har stigit till 2,42 procent och har nått en ny topp i uppgångsfasen. Samma stigande tendens kan vi se globalt. Bakom uppgången ligger […]
 
ads

Tips