september 15, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: Pressmeddelande

Byggsvepet – Nummer 9

 • 2019-08-30
Stockholm, 29 augusti 2019 Bostadsbranschen genomgår just nu en snabb utveckling, baserad på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet”, en informationskanal som följer utvecklingen i samhället i kombination med […]

Power One AB har säkrat hållbar mark för solparken i Burundi

 • 2019-08-21
Kommunen i Nyanza Lac erbjöd initialt kommunägd mark för Power One till solparken i Kabonga. Marken låg dock direkt vid Tanganyika och Power One beslutade därför att avslå erbjudandet för att undvika att störa den vackra och känsliga strandlinjen. Istället valdes ett annat område för solparken, belägen i ett torrt och lämpligt område. Den valda […]

Power One AB ångar vidare

 • 2019-08-16
Power One AB´s pågående emission har mottagits väl av marknaden, men även av lokala intressenter i Burundi och Östafrika. Bolaget har blivit uppvaktat på lokal nivå och uppmanats att utöka det område som nu är aktuellt. Dessutom är intresset inom det område som nu är aktuellt högre än förväntat men inom det aktuella området kommer […]

Power One – Förser områden med enbart förnyelsebar energi

 • 2019-08-08
Nu lanserar Power One AB en investeringsmöjlighet i elproduktionsenhet om 12 MW för elektrifiering av området Kabonga i Burundi, centrala Afrika. Idag saknar ca 95% av Burundis befolkning stabil elförsörjning och behovet har högsta prioritet hos Burundis regering. Power One AB har under lång tid utvecklat ett konstruktivt samarbete med nyckelpersoner i regeringen och har […]

Blockhomes Burundi har ingått avtal med Raire Invest för finansiering av Power One

 • 2019-07-16
Blockhomes Burundi har ingått avtal med Raire Invest för finansiering av Power One, en 12 MW kraftverk i Kabonga, Burundi. Blockhomes Burundi har av Burundis energiministerium ombetts att hantera elektrifieringen av Kabonga, en tidigare ej elektrifierad region i södra Burundi. Området är otroligt vackert och sträcker sig längs Tanganyikas strand mot gränsen till Tanzania. Trettiofem […]

Raise Reach by Sprinkle – lanserar idag framtidens investeringsplattform

 • 2019-05-23
Nu kommer resultatet av utvecklingsarbetet genom en allt större tillströmning av projekt till Raise Reach. Raisereach™ by Sprinkle är en internt utvecklad investeringsplattform med framtidsfokus. Den är idag en av de absolut bästa på marknaden och växlar nu upp till nästa nivå. Plattformen har under det senaste året utvecklats i form av en start-up och […]

Systemhus Byggsvepet- nummer 7

 • 2019-04-24
Bostadsbranschen genomgår en snabb utveckling baserad på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet”, en informationskanal som följer utvecklingen i samhället, i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet […]

Minister of Energy endorsed Blockhomes Burundi as a local development partner

 • 2019-04-15
Last Friday the Governor and the Mayor of Nyanza Lac received the Minister of Energy at a tree planting ceremony in Kabonga, South of Burundi. At the ceremony the Minister congratulated the regional leadership for choosing to work with Blockhomes Burundi regarding the electrification of the area. He even recommended the local leaders to extend […]

Sprinkle utser Ian Cassiman som tillförordnad VD

 • 2019-04-09
Sprinkle meddelar idag att styrelsen med omedelbar verkan tillförordnar Ian Cassiman som verkställande direktör för Sprinkle AB. Sprinkle befinner sig i ett mycket spännande utvecklingsskede och intensifierar nu förberedelserna inför notering. Sprinkle´s affärsidé är att skapa ett globalt fintech ekosystem kallat Sprinkle Fusion Model. Genom Ian kommer bolaget att kunna arbeta mer fokuserat i ambitionen […]

Pressombudsmannen uppmanar Mittmedia att ändra rubricering

 • 2019-04-08
Systemhus har som tidigare påtalats under det senaste halvåret varit utsatt för ett betydande medialt motstånd baserat på bristfällig faktakontroll, källgranskning och i vissa fall t o m helt avsaknad av detta innan publicering av artiklar. Ett faktum som bolaget återkommande har påtalat och nu har Pressombudsmannen (PO) uppmanat koncernen Mittmedia att i en av […]
Sida 1 av 1212345 » 10...Sista »
 
ads

Tips