maj 23, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: Pressmeddelande

Systemhus presenterar hashtag: #allaskabo

 • 2018-08-21
Grunden för ett socialt liv och integration i samhället är ett eget boende, i många fall drivkraften för att skaffa sig ett arbete. Enligt Boverket saknas det mer än 600.000 bostäder i 243 av landets 290 kommuner och det behövs fler billiga hyresrätter, vilket delegationen Bostad 2030 uppmärksammat. ”Systemhus ambition är att vara en aktiv […]

Systemhus säkerställer svensk produktion i Uppland

 • 2018-07-20
Mälardalens husproduktion AB, med husfabrik i Haga by i Heby kommun, blir Systemhus nya samarbetspartner i husproduktionen. Produktionen av husblock är redan i full gång och beställningarna av bland annat Attefallshus ökar stadigt. Systemhus har etablerat ett samarbete med Mälardalens husproduktion AB som har en husfabrik i Haga utanför Harbo i Heby kommun. I avtalet […]

SYSTEMHUS AB (publ.) summerar Almedalen 2018 #allaskabo

 • 2018-07-11
Sverige står inför stora utmaningar vad gäller boeendesituationen i landet. Systemhus deltog i en rad seminarier under Almedalen och fortsätter utveckla koncepten Framtidsstaden och Framtidssmart. Boverket, Sveriges Byggindustrier och Hyresgästföreningen lyfte fram det akuta behovet av fler hyresrätter, studentboenden, äldre- och trygghetsboenden likväl som att underhålla befintligt bostadsbestånd. Systemhus deltog i seminarier och träffade kommuner. […]

Systemhus satsar på förnyelsebar energi på alla fronter

 • 2018-07-05
Systemhus lägger fossila bränslen bakom sig och satsar på minimering av miljöpåverkan. Vi kallar det Framtidssmart.   Systemhus ambition är att under 2018 lansera vårt nya extremt miljövänliga system för både kort och långsiktig minimering av miljöpåverkan, kallat Framtidssmart. Vi vill lämna fossila bränslen bakom oss och bygga smart med användande av i princip bara svenskt […]

SYSTEMHUS AB (publ.) medverkar i Almedalen

 • 2018-07-02
Systemhus AB är ett av de byggbolag som deltar under Almeveckan. Vi hoppas på en bra dialog mellan byggnadsbranschen och våra politiker under veckan. För bostäder är en bristvara i de flesta av Sveriges kommuner. Här vill Systemhus AB göra skillnad. Som en av de ledande hyresrättsutvecklarna i Sverige har vi genom Anders Blomkvist representation […]

Boverkets seminarium – Bygg för Sverige!

 • 2018-06-21
Igår deltog Systemhus AB (Publ) genom vår affärsutvecklare Anders Blomkvist i Boverkets seminarieserie “Bygg för Sverige”, denna gång med fokus på studentboenden. Seminariet ägde rum i Näringslivets Hus i Stockholm och var mycket välbesökt. Förutom tillfälle till mingel och nätverkande lämnades den senaste statistiken och prognoser för bostadssituationen i landet. Av landets 290 kommuner har […]

Systemhus AB (Publ) dotterbolag Systemhus Construction Company AB har fått våtrumscertifikat hos BKR

 • 2018-06-20
Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området. Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler […]

Bopol-mingel hos Sveriges Byggindustrier

 • 2018-06-14
Bostadspolitik diskuteras flitigt via #bopol. Debatter förs ofta kring matbordet, på jobbet, i medier och på Twitter. Mikrobloggen har blivit en naturlig del i kommunikationen och bostadspolitiska frågor diskuteras flitigt på Twitter. Några av de flitigaste debattörerna deltog i minglet hos Sveriges Byggindustrier i Näringslivets Hus i Stockholm under gårdagen.   Systemhus AB (Publ) var […]

SYSTEMHUS AB (Publ.) startar husproduktion

 • 2018-06-11
Systemhus har i samarbete med en företagsgrupp från Uppsalaregionen under våren planerat uppstart av egen husproduktion. Efter slutförda förhandlingar kan Systemhus nu meddela att produktionsstart är satt till den 25:e Juni. Fabriken kommer att drivas i ett separat bolag. Systemhus kommer nu att kunna agera kraftfullt på marknaden med en ökad kontroll av produktionskostnad för […]

Mattias Ahlberg utses till Verkställande Direktör i RAIRE Invest AB (publ)

 • 2018-06-04
Planerat VD-byte beslutas, på bild VD Mattias Ahlberg RAIRE Invest styrelse har på dagens styrelsemöte utsett Mattias Ahlberg till VD för bolaget, tillträde sker med omedelbar verkan. Beslutet var helt odramatiskt och har legat med i planerna under hela året. Utöver beslutet om val av VD, fastställdes även en uppdaterad VD-instruktion samt en uppdaterad arbetsordning […]
Sida 10 av 12« Första...«89101112 »
 
ads

Tips