mars 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: Pressmeddelande

Mattias Ahlberg utses till Verkställande Direktör i RAIRE Invest AB (publ)

 • juni 4, 2018
Planerat VD-byte beslutas, på bild VD Mattias Ahlberg RAIRE Invest styrelse har på dagens styrelsemöte utsett Mattias Ahlberg till VD för bolaget, tillträde sker med omedelbar verkan. Beslutet var helt odramatiskt och har legat med i planerna under hela året. Utöver beslutet om val av VD, fastställdes även en uppdaterad VD-instruktion samt en uppdaterad arbetsordning […]

SYSTEMHUS AB (Publ.) förvärvar bemanningsföretaget Watch Out Bemanning AB

 • maj 31, 2018
I linje med Systemhus strategi att producera bostäder i egen regi så har Watch Out Bemanning AB förvärvats. Genom detta förvärv kommer Systemhus att kunna producera samtliga av bolagets mindre projekt (1-6 enheter). Systemhus har under våren stärkt sitt samarbete med RAIRE Invest och genom RAIRE´s nya ränteprodukt har redan produktionsstarter skett. Inflyttning i första […]

SYSTEMHUS AB (publ.) REKRYTERAR EXPERT INOM HANDEL OCH MARKNADSANALYS

 • maj 28, 2018
För att möta en verksamhet i stark tillväxt har Systemhus rekryterat Gustav Magnusson. Gustav Magnusson har 30 års erfarenhet inom marknadsföring, affärsutveckling och mediaproduktion. Han har arbetat som marknads- och produktionschef i en rad större bolag inom bygg och detaljhandel. Gustav har arbetat med varumärken som Tallink/Silja Line, Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna, KRISS, ICA, Apoteksgruppen, Stockholm […]

SYSTEMHUS AB (publ.) REKRYTERAR AFFÄRSUTVECKLARE

 • maj 28, 2018
För att möta en verksamhet i stark tillväxt har Systemhus rekryterat Anders Blomkvist. Anders är utbildad i marknadsekonomi och har tidigare bl. a innehaft chefsbefattningar inom SAS. Han har även en lång erfarenhet av att vara företagare verksam inom entreprenörskap, kvalitets- och kompetensutveckling inom olika branscher, både nationellt och internationellt. Har innehaft förtroende uppdrag inom […]

Huvudägare i RAIRE Invest avstår aktieutdelning.

 • maj 4, 2018
Mer utdelning till aktieägarna i RAIRE Invest Eclipse assets AB som innan pågående nyemission hade ett innehav om 67,7 % av röster och kapital i RAIRE Invest meddelade under torsdagen att de väljer att avstå utdelningen av aktier i intressebolaget Systemhus AB som meddelades den 25 april. Huvudägare i eclipse assets, Thony Norelli kommenterar beslutet. […]

Utfall i nyligen avslutad nyemission.

 • april 26, 2018
Den 21 Februari 2018 avslutades teckningstiden i Systemhus AB (publ). Totalt tecknades 3 209 466 aktier vilket ledde till att aktiekapitalet ökade med 438 381,82 SEK. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 75 procent. Systemhus VD, Linus Söder kommenterar: “Jag vill rikta ett tack till de som tecknade aktier i nyemissionen. Med emissionslikviden kan vi accelerera våra marknadsplaner […]

RAIRE Invest styrelse beslutar om utdelning av aktier i Systemhus AB (publ)

 • april 25, 2018
Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 mars 2018 beslutar bolagets styrelse om utdelning av 10 000 000 aktier i Systemhus till bolagets aktieägare. Utdelningen motsvarar enligt senaste teckningskurs (1,05 SEK) i Systemhus 10,5 MSEK och utdelningen kommer att ske pro-rata till RAIRE Invests aktieägare. Avstämningsdag för fördelning av utdelning är satt till 8 […]

RAIRE Invest aktie godkänns för kapitalförsäkring

 • april 18, 2018
RAIRE Invest aktie godkänns av Kaptena Aktien i RAIRE Invest AB har godkänts av Kaptena AB att läggas i dess kapitalförsäkring. Kaptena som kallar sin innovativa lösning “ett ISK för onoterat”, välkomnar aktieägare i RAIRE Invest att försäkra sin investering mot vinstskatt vid försäljning. Kostnaden för försäkringen beräknas på värdet av innehavet precis som ett vanligt […]

Undertecknat LOI med SWZ Funds ha nu övergått i ett avtal.

 • april 13, 2018
Systemhus AB, SWZ Funds och Systemhus nuvarande Huvudägare eclipse assets AB har efter ett fruktsamt arbete slutit ett avtal där ingånget LOI nu mynnat ut i ett av alla parter undertecknat avtal. Detta avtal syftar till att finansiera byggproduktionen i tre av Systemhus AB´s projekt.  Systemhus nya VD, Linus Söder kommenterar: ” Genom det ingångna […]

RAIRE Invest öppnar nyemission pre-IPO

 • april 4, 2018
Som tidigare annonserats öppnar nu RAIRE Invest sin nyemission pre-IPO. Syftet med nyemissionen är att ta in kapital och sprida aktieägandet för att kunna genomföra en marknadsnotering i slutet av 2018 i enlighet med plan. ————– Kort info om nyemissionen Teckningsperiod: 3 april – 7 maj 2018 Antal aktier i emissionen: 10 000 000 Pris […]
Sida 10 av 11« Första...«7891011 »
 
ads

Tips