januari 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Kategori: Pressmeddelande

Abelco PM 2018-11-01

 • november 1, 2018
Abelcos likviditetsläge, förklaring till ägarförändringarna i TBS Group samt förväntningar i närtid.                    Trots upprepade övertalningsförsök att stanna kvar har Henrik Sundewall valt att lämna Abelcos styrelse för att få utrymme för andra uppdrag tidsmässigt krävande uppdrag. Henrik kommer även framöver vara en aktiv del av Abelcos noteringsteam. Jag vill tacka Henrik för det utmärkta arbete […]

Systemhus förvärv SGE Construction, kommande Systemhus Bygg, har fått uppdrag att genomföra ytterligare ombyggnad av kontorsytor i Uppsala.

 • oktober 31, 2018
Systemhus meddelar att man erhållit en byggentreprenad med ett ordervärde om 2,5 miljoner kronor. Företaget har tidigare genomfört renovering av kontorsytor på samma adress. ”Det är mycket positivt att konstatera att intresset för Systemhus ökat den senaste tiden, dels genom den projektportfölj som vi nu realiserar runt om i landet men även det externa intresse […]

Systemhus förvärv SGE Construction, kommande Systemhus Bygg, bygger lägenheter i Hägerneholm.

 • oktober 30, 2018
Det strategiska förvärvet av SGE Construction har förstärkt Systemhus byggkapacitet avsevärt och möjliggör för företaget att nu fullt ut realisera bostadskoncepten LYA18, 4–12 och Concept60 runt om i Sveriges kommuner. Förvärvet av SGE Construction har även inneburit att Systemhus organisation förstärkts i alla led i processen med att leverera industriellt baserade helhetslösningar inom byggprojekt, det […]

Abelco PM 2018-10-26

 • oktober 26, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) som sedan tidigare äger 51% i TBS Group AB väljer nu att öka sitt ägande i bolaget till 70% genom förvärv av aktier från övriga minoritetsägare. Samtidigt stärker TBS Group AB greppet om koncernstrukturen genom att förvärva utestående minoritetsandelar i verksamhetsbolaget TBS Yard AB. TBS Group AB ökar därmed […]

Systemhus förstärker sin ledningsgrupp med Björn Eriksson

 • oktober 26, 2018
Den 11 oktober meddelade Systemhus att de förvärvat byggföretaget SGE Construction AB, kommande Systemhus Bygg. I enlighet med det vill vi välkomna Björn Eriksson, vd för SGE Construction AB, till vår ledningsgrupp. Björn Eriksson har arbetat inom byggentreprenad i hela sitt vuxna liv. Han är utbildad snickare i grunden men, har läst vidare på Stockholms […]

Abelco PM 2018-10-25

 • oktober 25, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) har en reversfordran om totalt 16,2 MSEK sedan överlåtelsen av fastighetsprojektet Spiran 1 i Råsunda. En första amortering om 5,4 MSEK har nu erhållits och resterande belopp beräknas regleras inom kort. ”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran har påbörjats. Vi får nu större möjligheter att aktivt stötta våra […]

Systemhus etablerar sig i Rosersberg och Norberg

 • oktober 25, 2018
Systemhus meddelade tidigare om förvärvet av det kompletta byggföretaget SGE Construction AB vilket innebär att Systemhus byggnadskapacitet markant har förstärkts och Systemhus påbörjar nu bland annat en etablering i Rosersberg och i Norberg. I Rosersberg ska Systemhus bygga en industrifastighet med ett ordervärde på 15 000 000 kr och i Norberg har renoveringen av en förvärvad hyresfastighet […]

Abelco PM 2018-10-22

 • oktober 22, 2018
Sven Hattenhauer, VD i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”), föreslås att ta plats i styrelsen för Quickbit eu AB (publ (”Quickbit”). Beslut fattas vid en extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ) den 6 november 2018. Abelco äger 8,9 % av aktierna i Quickbit och med avseende på ägarandelen väljer Abelco nu att engagera […]

Abelco PM 6

 • oktober 16, 2018
Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka betalas genom kvittning och utfärdande av nya aktier i Abelco. Abelco Investment Group AB (publ) ingick avtal den 13 april 2018 med norska Green Ideas AS (”GIAS”) om strukturerat […]

Fastigheter + Kryptovaluta = Sant

 • oktober 16, 2018
Systemhus förvärvar bolag med tre fastighetsprojekt anpassade för kryptofinansiering.  Systemhus arbetar aktivt med nya innovationer inom fastighetsmarknaden och att skapa nya strukturer utifrån den globala och digitala utvecklingen. Företaget förvärvar nu Greenbay payment AB som utvecklat blockhomes.io och tar därmed ytterligare ett steg med sitt affärsområde Cryptoproperties. Cryptoproperties fokuserar på att utifrån befintlig projektportfölj exploatera […]
Sida 3 av 9«12345 » ...Sista »
 
ads

Tips