februari 27, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: Pressmeddelande

Abelco PM 2018-11-07

 • 2018-11-07
Sven Hattenhauer, VD i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november.                    ”Abelco är en aktiv investerare och det betyder att vi tillför både strategisk och operativ kompetens till våra portföljbolag. Det är ett sätt för […]

Abelco PM 2018-11-02

 • 2018-11-02
Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) har en reversfordran sedan överlåtelsen av fastighetsprojektet Spiran 1 i Råsunda. En andra amortering om 4 MSEK har nu erhållits varvid Abelco har erhållit sammanlagt 9,4 MSEK av den totala reversfordran på 16,2 MSEK.                    ”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran fortsätter enligt plan. Vi avser att använda […]

Systemhus fortsätter utveckla sin ekonomifunktion

 • 2018-11-02
Med förvärvet av SGE Construction AB, kommande Systemhus Bygg, har Systemhus förmånen att nu kunna involvera duktiga medarbetare med spetskompentes inom byggbranschen. Systemhus välkomnar idag Beatrice Barbus till företagets ekonomifunktion. Beatrice Barbus har de senaste två åren arbetat som ekonomiansvarig inom SGE Construction AB. Hon utbildade sig som redovisningsekonom på Mälarakademin i Västerås och har […]

Abelco PM 2018-11-01

 • 2018-11-01
Abelcos likviditetsläge, förklaring till ägarförändringarna i TBS Group samt förväntningar i närtid.                    Trots upprepade övertalningsförsök att stanna kvar har Henrik Sundewall valt att lämna Abelcos styrelse för att få utrymme för andra uppdrag tidsmässigt krävande uppdrag. Henrik kommer även framöver vara en aktiv del av Abelcos noteringsteam. Jag vill tacka Henrik för det utmärkta arbete […]

Systemhus förvärv SGE Construction, kommande Systemhus Bygg, har fått uppdrag att genomföra ytterligare ombyggnad av kontorsytor i Uppsala.

 • 2018-10-31
Systemhus meddelar att man erhållit en byggentreprenad med ett ordervärde om 2,5 miljoner kronor. Företaget har tidigare genomfört renovering av kontorsytor på samma adress. ”Det är mycket positivt att konstatera att intresset för Systemhus ökat den senaste tiden, dels genom den projektportfölj som vi nu realiserar runt om i landet men även det externa intresse […]

Systemhus förvärv SGE Construction, kommande Systemhus Bygg, bygger lägenheter i Hägerneholm.

 • 2018-10-30
Det strategiska förvärvet av SGE Construction har förstärkt Systemhus byggkapacitet avsevärt och möjliggör för företaget att nu fullt ut realisera bostadskoncepten LYA18, 4–12 och Concept60 runt om i Sveriges kommuner. Förvärvet av SGE Construction har även inneburit att Systemhus organisation förstärkts i alla led i processen med att leverera industriellt baserade helhetslösningar inom byggprojekt, det […]

Abelco PM 2018-10-26

 • 2018-10-26
Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) som sedan tidigare äger 51% i TBS Group AB väljer nu att öka sitt ägande i bolaget till 70% genom förvärv av aktier från övriga minoritetsägare. Samtidigt stärker TBS Group AB greppet om koncernstrukturen genom att förvärva utestående minoritetsandelar i verksamhetsbolaget TBS Yard AB. TBS Group AB ökar därmed […]

Systemhus förstärker sin ledningsgrupp med Björn Eriksson

 • 2018-10-26
Den 11 oktober meddelade Systemhus att de förvärvat byggföretaget SGE Construction AB, kommande Systemhus Bygg. I enlighet med det vill vi välkomna Björn Eriksson, vd för SGE Construction AB, till vår ledningsgrupp. Björn Eriksson har arbetat inom byggentreprenad i hela sitt vuxna liv. Han är utbildad snickare i grunden men, har läst vidare på Stockholms […]

Abelco PM 2018-10-25

 • 2018-10-25
Abelco Investment Group AB (publ) har en reversfordran om totalt 16,2 MSEK sedan överlåtelsen av fastighetsprojektet Spiran 1 i Råsunda. En första amortering om 5,4 MSEK har nu erhållits och resterande belopp beräknas regleras inom kort. ”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran har påbörjats. Vi får nu större möjligheter att aktivt stötta våra […]

Systemhus etablerar sig i Rosersberg och Norberg

 • 2018-10-25
Systemhus meddelade tidigare om förvärvet av det kompletta byggföretaget SGE Construction AB vilket innebär att Systemhus byggnadskapacitet markant har förstärkts och Systemhus påbörjar nu bland annat en etablering i Rosersberg och i Norberg. I Rosersberg ska Systemhus bygga en industrifastighet med ett ordervärde på 15 000 000 kr och i Norberg har renoveringen av en förvärvad hyresfastighet […]
Sida 5 av 11« Första...«34567 » 10...Sista »