maj 23, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: Pressmeddelande

Systemhus har genomfört en pressträff med bokslutskommuniké samt utser tf VD.

 • 2018-11-22
Pressmeddelande 2018-11-22 Systemhus genomförde planenligt en pressträff igår i Systemhus dotterbolags lokaler i Enköping. Den reviderade och av styrelsen underskrivna årsredovisningen presenterades i sin helhet vilken idag har skickats till Bolagsverket som en förberedelse inför kommande bolagsstämma den 11 december. Årets resultat 2017 visar på en förlust på 18 090 006 kr, det egna kapitalet uppgick till […]

Systemhus bjuder in till pressträff den 21/11 och etablerar ett digitalt pressrum

 • 2018-11-19
Systemhus bjuder in till pressträff med bokslutskommuniké den 21/11. Bolaget vill som publik bostadsutvecklare även ha en effektiv extern kommunikation och skapar därför nu ett digitalt Pressrum för att underlätta kontakterna med bolaget. Bolaget kommer att delge sin bokslutskommuniké på onsdag den 21 november och bjuder härmed in till en pressträff i Systemhus Byggs lokaler […]

Systemhus har erhållit en entreprenad om 3,5 mkr

 • 2018-11-16
Systemhus har av GT Trading Entreprenadmaskiner AB, fått uppdraget att bygga till en tvätthall för tunga maskiner (upp till 65 tons vikt). Hela anläggningen byggs på totalentreprenad åt beställaren som är en av dem största leverantörerna av entreprenadmaskiner i Sverige. Arbetet skall stå färdigt slutet av Q1 2019. ”Vi är ett komplett byggföretag med en […]

Abelco PM 2018-11-16

 • 2018-11-16
Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) har en reversfordran sedan överlåtelsen av fastighetsprojektet Spiran 1 i Råsunda. En tredje amortering om 1,2 MSEK har nu erhållits varvid Abelco har erhållit sammanlagt 10,6 MSEK av den totala reversfordran på 16,2 MSEK.                    ”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran fortsätter som planerat. Liksom tidigare återbetalningar, avser […]

Systemhus förbereder listning på London Stock Exchange

 • 2018-11-12
Baserat på det omfattande behovet av nya bostäder i Sverige är intresset mycket stort bland utländska investerare för bostadsutvecklare som bygger hyresrätter. Efter en tid av förhandlingar meddelar idag Systemhus att man förbereder en listning av bolaget på London Stock Exchange Q1 2019. Systemhus har under en längre tid undersökt olika internationella alternativ och kan […]

Gramoz växlar upp

 • 2018-11-09
Efter några veckors inkörning har nu Gramoz Krasniqi satt samman en komplett organisation från sälj till leverans av kompletta attefallsbostäder.  Alla leveranser kommer att skötas av Systemhus Bygg AB (under namnändring enligt tidigare pressmeddelande). Försäljning sker från Sankt Persgatan i Uppsala och leverans och kundhantering är beläget i Systemhus lokaler på Gånsta Gård i Enköping […]

Systemhus bildar Systemhus Bygg AB

 • 2018-11-09
  Systemhus bildar tillsammans med det förvärvade byggföretaget SGE Construction AB ett nytt dotterbolag för den fortsatta expansionen av byggverksamheten. Systemhus ser behovet runt om i landet att producera bostäder till en kostnad som möjliggör för fler människor att bo. Detta i linje med Systemhus vision #allaskabo Genom Systemhus industriella produktionstänkande och olika yteffektiva bostadskoncept […]

Systemhus bjuder in till pressträff med bokslutskommuniké

 • 2018-11-08
Systemhus är en publik bostadsutvecklare under kraftig expansion med ambitioner att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen.  Systemhus är en publik bostadsutvecklare under kraftig expansion med ambitioner att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen. Genom bl a förvärvet av SGE Construction AB har Systemhus nu kapacitet att aktivt fortsätta att utveckla projekt runt om i […]

Abelco PM 2018-11-07

 • 2018-11-07
Sven Hattenhauer, VD i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november.                    ”Abelco är en aktiv investerare och det betyder att vi tillför både strategisk och operativ kompetens till våra portföljbolag. Det är ett sätt för […]

Abelco PM 2018-11-02

 • 2018-11-02
Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) har en reversfordran sedan överlåtelsen av fastighetsprojektet Spiran 1 i Råsunda. En andra amortering om 4 MSEK har nu erhållits varvid Abelco har erhållit sammanlagt 9,4 MSEK av den totala reversfordran på 16,2 MSEK.                    ”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran fortsätter enligt plan. Vi avser att använda […]
Sida 5 av 12« Första...«34567 » 10...Sista »
 
ads

Tips