juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: Pressmeddelande

Abelco PM 5

 • 2018-09-11
Verkställande direktör i Abelco Investment Group AB (publ) har fredagen den 7 september 2018 köpt 5 miljoner aktier samt 10 miljoner TO1 optioner i Abelco. Sven Hattenhauer, VD i Abelco, har fredagen den 7 september 2018 köpt 5 miljoner aktier samt 10 miljoner TO1 optioner i Abelco, till kursen 0,08 kr per aktie samt 0,01 […]

RAIRE Invest utses att driva nyemission för Systemhus

 • 2018-09-10
RAIRE Invest har fått uppdraget att ansvara för marknadsföring och systemstöd i den nyemission i Systemhus som kommer att pågå från idag till den 20/10. Systemhus använde sig av investeringsplattformen Raise Reach även för den nyemission i Systemhus som avslutades i februari i år. Då fulltecknades emissionen och det var ett självklart val att anlita […]

Abelco PM 4

 • 2018-09-06
Jag har fått förtroendet att ta över ledningen av Abelco – ett fantastiskt uppdrag med stor potential. Jag går in i uppdraget med massor av energi och fokus, här finns stora möjligheter till förändring och ekonomisk utveckling. Abelco har en stor potential i sina innehav – mitt jobb blir bland annat att se till att […]

Systemhus vision är att #allaskabo men hur tänker de olika partierna kring bostadsfrågan?

 • 2018-09-05
Valet närmar sig och efter söndag visar det sig hur svenska folket har valt att rösta. Systemhus har som vision att #allaskabo men anser riksdagspartier detsamma? Det finns många olika undersökningar där partierna har fått frågan om hur bostadsbristen ska lösas. Enligt en rapport från Hyresrättsföreningen rapporterar 243 av Sveriges 290 kommuner att de har […]

Abelco PM 3

 • 2018-09-04
Abelco Investment Group AB (publ) meddelade 28 augusti 2018 om att avstämningsdag för kostnadsfria teckningsoptioner, TO 1, sattes till 3 september 2018. Bolaget meddelar härmed att första dag för handel i teckningsoption, TO 1, är satt till 7 september 2018. Den av Bolaget tidigare aviserade nyemissionen om ca 16,1 MSEK genomfördes i s.k. units, innehållande […]

Uppföljning av våra humanitära insatser i Indien

 • 2018-09-03
I förra veckan meddelade Systemhus att de påbörjat ett välgörenhetsprojekt som går hand i hand med Systemhus vision #allaskabo där vi stödjer ett projekt som bedriver utspisning av mat till fattiga i Indien. Idag fick vi en sammanställning samt bilder från våra vänner. – Denna samhällstjänst, att ge dem som inte har något att äta, […]

Abelco PM 2

 • 2018-08-29
TBS Yard AB, dotterdotterbolag till Abelco Investment Group AB (publ) har tecknat nytt strategiskt samarbetsavtal med Windy Boats avseende effektivisering av produktion av s.k. skott (”bulkheads”). TBS Yard har erhållit en första order om knappt 0,3 MSEK under det ingångna avtalet med Windy Boats. TBS Yard AB, majoritetsägt dotterbolag till TBS Group AB, som ägs […]

Trygga boendemiljöer och behovet av regelförenklingar i bostadspolitiken

 • 2018-08-29
I valdebatten som arrangerades av Företagarna, Svenskt Näringsliv och Handelskammaren var Uppsalas politiker eniga om en sak: Det behövs fler bostäder i trygga boendemiljöer som människor med vanliga inkomster har möjlighet att bo i. Något som går helt i linje med Systemhus vision #allaskabo. – En viktig del i Systemhus strategi är att vara med […]

Abelco PM 1

 • 2018-08-28
Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare aviserade riktade nyemissionen om 16,1 MSEK har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av finansieringen vill Abelco förtydliga att bolaget kommer att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare, för att skydda dessa och reducera utspädningseffekten. För varje tiotal (10) per avstämningsdagen den 3 september […]

Systemhus huvudägare Eclipse Assets stödjer humanitära hjälpinsatser i Indien

 • 2018-08-27
I Systemhus vision #allaskabo ingår också en dröm hos oss att alla ska ha en dräglig tillvaro, tak över huvudet och kunna leva ett värdigt liv. Därför går vi in och stödjer ett projekt där våra samarbetspartners bedriver utspisning av mat till fattiga i Indien. I dagens digitala och globaliserade värld knyts dagligen mänskliga kontakter […]
Sida 9 av 12« Första...«7891011 » ...Sista »
 
ads

Tips