juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: RAIRE Invest AB (publ)

Raise Reach by Sprinkle – lanserar idag framtidens investeringsplattform

Nu kommer resultatet av utvecklingsarbetet genom en allt större tillströmning av projekt till Raise Reach. Raisereach™ by Sprinkle är en internt utvecklad investeringsplattform med framtidsfokus. Den är idag en av de absolut bästa på marknaden och växlar nu upp till nästa nivå. Plattformen har under det senaste året utvecklats i form av en start-up och […]

RAIRE Invest AB (publ) ser fram emot 2019

Jul och nyår är över för denna gång och RAIRE Invest förbereder sig för ett intensivt år. Just nu pågår det två stycken emissioner på plattformen Raise Reach, Skillfinder som driver en plattform för konsulter och uppdragsgivare, för att kapa mellanhänderna och göra det mer kostnadseffektivt för uppdragsgivare. Det andra är Blockhomes, som håller på […]

Systemhus AB slutför stort förvärv

Systemhus AB som närmar sig slutveckan av sin nyemission riktad mot allmänheten på Raise Reach, släpper på torsdagsmorgonen ett pressmeddelande om ett slutfört jätteförvärv. Letter of Intent tecknades med säljaren den 4 oktober och nu har man alltså slutfört affären med en köpeskilling på 40 MSEK som betalas genom en riktad nyemission av aktier till […]

Emissionen redovisad och utdelning i Systemhus påbörjas

Raise Reach utses som partner i Systemhus nyemission Information om överföringar och utdelningar. Tidigt i veckan kom besked från den part bolaget anlitat för utdelning från vårens nyemission att samtliga aktier var överförda till de nya aktieägarna. Överföringen var en direkt förutsättning för färdigställande av den beslutade utdelningen av aktier i Systemhus pro-rata som kommunicerades under […]

RAIRE Invest utses att driva nyemission för Systemhus

RAIRE Invest har fått uppdraget att ansvara för marknadsföring och systemstöd i den nyemission i Systemhus som kommer att pågå från idag till den 20/10. Systemhus använde sig av investeringsplattformen Raise Reach även för den nyemission i Systemhus som avslutades i februari i år. Då fulltecknades emissionen och det var ett självklart val att anlita […]

Mattias Ahlberg utses till Verkställande Direktör i RAIRE Invest AB (publ)

Planerat VD-byte beslutas, på bild VD Mattias Ahlberg RAIRE Invest styrelse har på dagens styrelsemöte utsett Mattias Ahlberg till VD för bolaget, tillträde sker med omedelbar verkan. Beslutet var helt odramatiskt och har legat med i planerna under hela året. Utöver beslutet om val av VD, fastställdes även en uppdaterad VD-instruktion samt en uppdaterad arbetsordning […]

Huvudägare i RAIRE Invest avstår aktieutdelning.

Mer utdelning till aktieägarna i RAIRE Invest Eclipse assets AB som innan pågående nyemission hade ett innehav om 67,7 % av röster och kapital i RAIRE Invest meddelade under torsdagen att de väljer att avstå utdelningen av aktier i intressebolaget Systemhus AB som meddelades den 25 april. Huvudägare i eclipse assets, Thony Norelli kommenterar beslutet. […]

RAIRE Invest styrelse beslutar om utdelning av aktier i Systemhus AB (publ)

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 mars 2018 beslutar bolagets styrelse om utdelning av 10 000 000 aktier i Systemhus till bolagets aktieägare. Utdelningen motsvarar enligt senaste teckningskurs (1,05 SEK) i Systemhus 10,5 MSEK och utdelningen kommer att ske pro-rata till RAIRE Invests aktieägare. Avstämningsdag för fördelning av utdelning är satt till 8 […]

RAIRE Invest aktie godkänns för kapitalförsäkring

RAIRE Invest aktie godkänns av Kaptena Aktien i RAIRE Invest AB har godkänts av Kaptena AB att läggas i dess kapitalförsäkring. Kaptena som kallar sin innovativa lösning “ett ISK för onoterat”, välkomnar aktieägare i RAIRE Invest att försäkra sin investering mot vinstskatt vid försäljning. Kostnaden för försäkringen beräknas på värdet av innehavet precis som ett vanligt […]

RAIRE Invest öppnar nyemission pre-IPO

Som tidigare annonserats öppnar nu RAIRE Invest sin nyemission pre-IPO. Syftet med nyemissionen är att ta in kapital och sprida aktieägandet för att kunna genomföra en marknadsnotering i slutet av 2018 i enlighet med plan. ————– Kort info om nyemissionen Teckningsperiod: 3 april – 7 maj 2018 Antal aktier i emissionen: 10 000 000 Pris […]
Sida 1 av 212 »
 
ads

Tips