januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: Råvaror

FN rapport – hotet mot biologiska mångfalden – fokus på ekosystem!

FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, publicerade tidigare i veckan en rapport, vilken förmedlar att aldrig tidigare i mänsklighetens historia har så många djur- och växtarter hotats av utrotning som nu. Rapporten belyser behovet av en samverkande ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och förutsätter ett agerande redan idag. Rapporten är den hittills mest […]

Veckans Aktie – Copperstone Resources

Bolag: Copperstone Resources Lista:  Nasdaq First North (MTF) (COPP) Marknadsvärde: Ca 251 MSEK Analysen skriven av: Mattias Ahlberg Kurs vid analystillfälle: 1,024 SEK Verksamheten Copperstone är ett ganska renodlat prospekteringsbolag vilket innebär att man undersöker markområden för att kunna utvinna ädelmetaller, som bolagsnamnet antyder med fokus på koppar men andra metaller kan komma med också. När […]
 
ads

Tips