augusti 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Aktier
 • >
 • KI: BNP faller drygt 5 procent – värre än finanskrisen

KI: BNP faller drygt 5 procent – värre än finanskrisen

 • 2020-03-24 15:52
 • Redaktionen

I dagsläget faller BNP med drygt 5 procent under det andra kvartalet i Konjunkturinstitutets basscenario för konjunkturutvecklingen, innan ekonomin återhämtar sig senare under året. Det är ett värre fall än någonsin under finanskrisen.

Det säger Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi har ett basscenario, ingen prognos, eftersom läget är så väldigt osäkert. I det faller BNP i dagsläget med drygt 5 procent under det andra kvartalet, vilket kan jämföras med ungefär 4 procents nedgång under det fjärde kvartalet 2008, under finanskrisen”, säger hon.

En skillnad mot finanskrisen är att det nu är hushållens konsumtion som drar ned BNP.

”Människor vill inte gå ut och konsumera nu och ska inte heller göra det. Då dyker förstås konsumtionen. Det är den stora skillnaden mot finanskrisen, då föll inte hushållens konsumtion så dramatiskt och tjänstesektorn hölls uppe. Då var det istället för exportföretagen som botten fullständigt gick ur”, säger hon.

En annan skillnad är att KI räknar med en snabbare uppstuds denna gång, där BNP för helåret 2020 stannar på -3 procent.

”Det är vad vi har i basscenariot, där folk sedan kommer tillbaka till jobbet och konsumerar igen, vilket gör att tillväxten kommer igång igen senare i år. En annan skillnad mot finanskrisen är att vi nu också räknar med utbudsbegränsningar, med stor sjukfrånvaro”, säger Ylva Hedén Westerdahl.

Hon säger också att med de antaganden som Trafikverket gör för vad ett liv är värt skulle en BNP-nedgång på 3 procent väl kunna motiveras med de liv som åtgärderna mot coronapandemin skulle kunna rädda, beroende på antaganden som görs om smittspridning och dödsfall.

 
ads

Tips