april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Kina, det nya Grekland?

Den kinesiska ekonomin har spåtts en lysande framtid. Västerländska företag har flockats runt Kina då många har velat ta sin del av kakan. Kan det dock vara så att den nya kejsaren är naken?

Det tror i alla fall Jim Chanos, en av världens mest kända hedgefondförvaltare. Han varnar för att Kina om några år kommer att gå samma öde till mötes som Grekland på grund av för stor skuldsättning. Hans argument är väl underbyggda men kommer inte igenom på grund av att han har varnat för Kina i flera år utan att hans profetia har slagit igenom.

 

Det finns all anledning att dela Chanos skepticism kring Kina. Landet må ha en hög tillväxt fortfarande och vara fullt av ambitiösa entreprenörer samt en stor och snabbt växande medelklass. Som vi historiskt har sett är det dock ingen garanti för evig tillväxt. I synnerhet inte om positiva faktorer leder till överoptimism som leder till överbelåning.

 

Överbelåning kan mycket väl råda i Kina. Enligt Chanos uppgår skuldsättningen till 280 procent av BNP. Sätter man den dock i relation till västerländsk skuldsättning blir siffrorna mindre extrema, då skuldsättningen är bara något högre än i den amerikanska- och den tyska ekonomin.

 

Det finns två faktorer som motverkar varandra i Kina. Den ena är att den höga tillväxten gör att skuldsättningsnivån kan hållas utan en kreditkris. Den andra är att krediterna är långt ifrån lika underbyggda som i västvärlden.

 

I jämförelse talar vi i Sverige om att utlåningen till bostäder är för stor. I jämförelse med kinesisk utlåning till fastighetssektorn är den mycket mer än kassaskåpssäker. Utlåningen i Sverige må kanske inte vara underbyggd enligt historiska kalkyler men i Kina sker utlåning till köp av privatfastigheter som köps på spekulation som andra, tredje eller fjärde bostad som förblir tomma. Likaså byggs och står tomma köpcentrum och kontorskomplex utan hyresgäster. Kreditkvalitén kan antas vara betydligt sämre i Kina än i västvärlden. Därför är det av stor betydelse att tillväxttakten förblir hög. Sker dock tillväxten på grund av att ekonomin eldas på med hjälp av mer dåligt underbyggda krediter är det bara en olycka som väntar på att inträffa vid ett senare tillfälle.

 

Tillväxten i förhållande till krediternas ökning är ett relativt förenklat sätt att se på kvalitén i kredittillväxten men den är relevant då den kan jämföras med historiska mått och med omvärlden. Under de senaste fem åren har lånestocken till den privata sektorn fördubblats. Tillväxttakten i ekonomin har samtidigt varit runt 8 procent. Allt enligt officiell statistik. I USA  är motsvarande siffror en kreditökning 25{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under samma period och en tillväxttakt på runt 2,3{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. I Tyskland är utlåningen till den privata sektorn oförändrad under samma period och tillväxten under samma period har uppgått till runt 2{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Med andra ord kräver den kinesiska tillväxten en rejäl ökning av kreditstocken, mer än i de mogna ekonomierna. Liknande slutsats kan man dra om man jämför BNP-tillväxt med ökningen av penningmängden. Detta trots att den kinesiska ekonomin med sin vad man kan uppfatta som lägre mognadsgrad ska prestera bättre än västerländska ekonomier med dessa mått.

 

Normalt sett tål inte heller tillväxtländer en lika hög skuldsättning på grund av politisk ostabilitet. Kina är på den fronten en avvikelse. Ekonomin är starkt centralstyrd och stabil politiskt. Det kan dock också gälla fram till den dagen allt vänder åt fel håll, det vet vi inte i förväg.

 

Man ska inte köpa Kinahypen. På ytan kan man bländas av den höga tillväxttakten i ekonomin. Bakom ytan döljer sig klassiska skuldproblem som simmar upp till ytan i nästa lågkonjunktur. Att kalla Kina för nya Grekland som Chanos gör är överdrivet. Grekland uppvisade inte de tillväxtnivåerna som den kinesiska ekonomin uppvisar, överskuldsättningen till trots. Dock är inte jämförelsen helt tagen ur luften. Chanos kommer att få delvis rätt förr eller senare.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads