december 8, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kinas konsumentpriser stiger mer än väntat

 • november 11, 2019
 • Redaktionen

Kinas konsumentpriser steg med 3,8 procent i oktober jämfört med samma månad föregående år. 

Det rapporterar den nationella statistikbyrån, NBS, i Kina enligt Bloomberg News.

Analytikerna hade väntat sig att KPI skulle stiga med 3,4 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

I september steg KPI med 3,0 procent jämfört med samma månad föregående år.

I oktober uppmättes livsmedelsinflationen i Kina till 15,2 procent, jämfört med 11,2 procent månaden före. Inflationen exklusive livsmedel var 0,9 procent, jämfört med 1,0 procent månaden före.

Exklusive såväl livsmedel som energi var inflationstakten 1,5 procent, jämfört med 1,5 procent månaden före.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips