januari 19, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kinas väg från global miljöbov till nationell miljökämpe

 • november 22, 2019
 • Redaktionen

Kinas senaste omvandling från världens miljömässiga “bad guy” till “good guy” bara på några år är resultatet av president Xi´s top-down genomförande av sin gröna vision.

Xis miljöhänsyn bygger dock på centralt kontrollerade, top-down-mekanismer. Under de senaste åren har de mest synliga miljökampanjerna drivits av partiets disciplinära arm, vilken har kvarhållit tusentals statliga tjänstemän för vårdslöshet och andra brott. Tvister med allmänt intresse, för att ta hänsyn till miljööverträdare, används därför nu ofta av statliga åklagare.

Detta typ av miljöpolitik kan vara effektiv i viss mån. men som forskare Bruce Gilley noterade i sitt uppsats om Kinas “autoritära miljöhistoria”: “Miljölagar och förordningar uppifrån och ner ger kortsiktiga resultat, men bristen på folkligt stöd kan undergräva genomförandet på lång sikt”.

För att få populärt samtycke använder Xi därför ett utvärderingssystem med tydliga indikatorer, belöningar och straff. Detta är enligt honom “mest avgörande” faktor medan han skapar en “ekologisk civilisation”.

Trots att Kinas utarbetade statliga maskiner kan vara avund av många regeringar som kämpar för att “få saker att göra”, kan dess icke-deltagande sätt att göra affärer leda till dåligt beslutsfattande.

Medan Kina både omfamnar, uppskattar och verkställer miljöåtgärder hemma, tenderar det att exportera samma problem ut från sina gränser. Kina har snabbt blivit världens största finansiär och byggare av kolkraftverk utomlands. Detta står i skarp kontrast till vad som händer inhemskt, där regeringen i början av 2017 annullerade eller malde 120 gigawatt kolkraftkonstruktion.

Men att bygga upp kolkraft utomlands är ingen motsägelse under Xis ekologiska nationalism. Att exportera miljödestruktiva industrier utomlands och styra dem hemma, som ett sätt att stärka nationen, är kärnan i Kinas miljöhistoria.

Eftersom nationalism inte kan tillhandahålla en hållbar lösning på ett globalt problem måste Xi därför bredda sin modell för miljöarbetet. Jämför man hans klimatpolitik med sina företrädares, är Xi´s dock mycket mer avancerad. Han är den första kinesiska ledaren som verkställer en miljövänlig politik som bygger på idén om naturen som en “nationell tillgång”. Han har till och med sin slogan att “gröna berg är berg av guld”.

https://newint.org/features/2019/10/16/how-green-china

Källa: Sprinkle Daily

 
ads

Tips