september 23, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Klimathotet – värsta scenariot att hela New York kommer under vatten

 • maj 25, 2019
 • Redaktionen

Den globala havsnivån kan stiga med mer än två meter fram till slutet av århundradet enligt en ny studie. Storstäder som New York och Shanghai skulle då direkt vara i farozonen och närmare 187 miljoner människor.

Havsnivån på jorden kan stiga mycket snabbare än vi tidigare antagit enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Anledningen är att inlandsisarna på Grönland och Antarktis smälter allt snabbare enligt CNN.

Om temperaturerna ökar med fem grader fram till 2100 kan värsta-scenariot bli att havsnivåerna ökar med mer än två meter enligt forskarna. Det är mer än dubbelt så mycket som det FN kallat ”den övre gränsen” i dess senaste rapport från 2013.

En sådan ökning skulle vara katastrofal, enligt forskarna.

– Det är verkligen allvarligt. Två meter är inget bra scenario, säger fysikprofessorn Jonathan Bamber som varit med och skrivit rapporten, till CNN.

Forskarna menar att omkring ett 1,79 miljoner kvadratkilometer område, mer än tre gånger så stort som Kalifornien skulle kunna hamna under vattenytan. De miljoner människor som bor vid kustområden och i städer som New York och Shanghai skulle därmed behöva flytta vilket i sin tur skulle leda till allvarliga sociala omvälvningar, enligt Bamber. Det skulle också leda till att små önationer i Stillahavsområdet skulle bli helt obeboeliga.

Trots att det bara är runt 5 procents risk att detta ”värsta scenario” utvecklas, säger forskarna att resultatet fortfarande är av betydelse eftersom en höjning på exempelvis en meter också skulle få stora konsekvenser.

– Vår studie tyder på att det finns en verklig risk, en sannolik risk för mycket stora havsnivåhöjningar från inlandsisarna, säger Jonathan Bamber.

När isarna smälter påverkar det vattennivån på flera sätt. Först och främst tar vatten mer plats än is – vilket leder till en naturlig ökning av massa. När is smälter försvinner även den vita färgen på jordens yta vilket i sin tur leder till att det blir allt varmare. Det är som en ond spiral, enligt FN:s väderorgan WMO.

– När man på sommaren har en svart tröja på sig blir det varmare än när man har ljusa kläder, samma sak händer med jorden när de vita isarna försvinner, säger WMO:s talesperson Clare Nullis till SvD.

Jonathan Bamber tillägger att mänskligheten har ganska små möjligheter att undvika att vattennivåerna stiger. Det händer redan. Men det är upp till politikerna att förhindra katastrofen.

– Det politikerna globalt beslutar under det närmaste decenniet kommer att avgöra både hur och i vilka typer av miljöer framtidens generationer kommer att leva i, säger han.

 
ads

Tips