januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Köpläge i utbombade gruvaktier?

 • augusti 05, 2013
 • Redaktionen

Metallpriserna har varit svaga i år vilket har påverkat gruvbolag negativt och även bolag med exponering mot gruvindustrin. Kan man förvänta sig en vändning? Är det värt att chansa och hoppas att man gör fyndköp när det ser som mörkast ut?

Börjar vi med att titta på metallpriserna kan vi se att en stabilisering har skett under de senaste veckorna. Det kan rent av vara så att metallpriserna har nått en botten som kan hålla i sig under ett halvår. Det kan ge tillfälligt ökat intresse för gruvaktier.

Tittar vi på värderingarna kan vi börja med att titta på Boliden. Under nästa år förväntar sig marknaden att bolaget tjänar 8,50 per aktie. Det ger ett P/E-tal på 11. Det är inte särskilt högt för ett stort gruvbolag under ett mellanår. Snarare lite i underkant. Om vi antar att metallpriserna repar sig på ett-två års sikt, kan vinsten plötsligt hamna i spannet 12-15 kronor per aktie om några år och då är aktien mer intressant. Men för att Boliden ska vara intressant som investering förutsätter det att man ser nuvarande svacka som en mellanperiod där förbättring är på väg och inte en försämring.

Sandvik är ett annat bolag med stor exponering mot gruvindustrin. Jämfört med Boliden är det dock mindre hävstång i Sandvik, både på uppsidan och på nedsidan. Värderingen är snarlik, P/E 11 på nästa års prognos men som sagt mindre uppsida om metallpriserna repar sig men också lägre risk om metallpriserna fortsätter falla.

Bland de riktigt stora förlorarna återfinns flera mindre gruvbolag. De senaste årens gruvhysteri på Stockholmsbörsen har kommit på skam. Nordic Mines kollapsade nyligen. Turerna kring Northland lämnar också en bitter eftersmak. Även Lappland Goldminers har det tufft. Lovisagruvan och Endomines ser det dock desto bättre ut för. De bolagen klarar sig i nuvarande affärsklimat och det kan bli en trevlig utveckling om metallpriserna stiger. 

Det kan vara så att metallpriserna håller på att bottna nu men det förutsätter att den befarade inbromsningen i Kinas ekonomi stannar av. Det förutsätter att eurozonen kommer på fötter igen och det förutsätter att återhämtningen i USA åter rullar igång bättre. Annars blir förmodligen prisuppgången tillfällig. Utvecklingen i Kina är det som påverkar metallpriserna mest och Kina är svåranalyserat. Signalerna därifrån är blandade, förutom på en front, byggbranschen. De senaste årens byggboom har avtagit och en mängd fastigheter är byggda utan ekonomiska grunder. Det brukar föranleda en kreditkris när behovet av nedskrivningar uppstår och det finns skäl att vara försiktig när det gäller Kina. Risken finns att oron kring en potentiell kreditkris i Kina kommer att fortsätta tynga metallpriserna under de närmaste 12-24 månaderna.

Sammanfattningsvis lockar inte gruvsektorn på grund av låga metallpriser och risken för ytterligare fall på grund av den avbrutna byggboomen i Kina och en potentiell kreditkris. För att man ska finna gruvsektorn intressant att investera i ska man anse att det här en tillfällig svacka och att det värsta passerar nu. Det känns som ett riskabelt antagande. Visar sig så bli fallet, finns det dock uppsida i gruvsektorn. Boliden har en bra uppsida men ännu mer intressanta är mindre bolag som har hävstång och som fungerar redan i nuvarande klimat som Lovisagruvan och Endomines. Sandvik i sin tur är ointressant. Tror man inte på gruvsektorn finns det inget motiv att köpa aktien just nu. Tror man på gruvsektorn har andra aktier större potential. Vågar man sig inte på mindre gruvbolag är Boliden ett givet val framför Sandvik.

 
ads

Tips