januari 19, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kommunernas ekonomiska kris kan undvikas

 • november 27, 2019
 • Redaktionen

Kommunsektorns kris kan undvikas. Effektiviseringspotentialen i kommunerna uppgår till 30-40 miljarder kronor om kommunerna lär av föredömeskommunerna och brett börjar använda ny teknik. På kort sikt är dock höjda statsbidrag nödvändiga, skriver Veckans Affärer.

Det framkom vid ett seminarium på Svenskt Näringsliv på onsdagen.

Vid seminariet presenterades tre rapporter om hur kommunernas verksamhet kan bli effektivare.

Enligt rapporterna finns det ett antal faktorer som utmärker effektiva kommuner. Bland dessa finns en genomtänkt budgetstyrning, proaktivt arbete för låg personalomsättning, en tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän, få men begripliga mål för verksamheten, som följs upp kontinuerligt, samt stabilitet i politiken.

Svenskt Näringslivs rekommendationer till regeringen för bättre resursutnyttjande i kommunsektorn inkluderar ökad transparens om uppnådd kvalitet, stärkta incitament mot kommunala skattehöjningar och att underlätta entreprenörskap i välfärden – bra innovationer måste lättare få spridning till andra kommuner.

De föreslår också att regeringen öppnar för försöksverksamhet i kontrollerade former, sedan kan man jämföra vad nya arbetssätt och tekniker kan föra med sig.

Dessutom behöver lagstiftningen anpassas till teknikutvecklingen, för att göra nödvändig informationsdelning möjlig, det statliga ansvaret för digital infrastruktur måste öka, och det behövs därutöver reformer vad gäller lärarhögskola och läroplaner, betygsinflation och högpresterande elever.

“Vi tror att kommunsektorns kris kan undvikas”, sade Anders Morin på Svenskt Näringsliv, och en av rapportförfattarna.

Källa: Veckans Affärer

 
ads

Tips