april 2, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Köpläge i Opus innan tillväxten tar fart igen?

 • november 15, 2016
 • Redaktionen
 Opus Group är ett företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Efter en snabb tillväxt och en hissnande kursresa saktade tillväxten in och aktien föll kraftigt till attraktiva nivåer. Förra rapporten indikerade att tillväxten tar fart igen. Är det köpläge i aktien?

Opus Group positionerade sig tidigt för avregleringen på bilprovningsmarknaden och har även tagit del av den internationella tillväxten. Den svenska bilprovningsmarknaden är en kassako för bolaget och en säker affär med tanke på obligatoriska besiktningskrav.

Aktien blev en börsfavorit under 2012 och 2013 med en 30-dubbling (!) på två och ett halvt år. Sedan dess har kursen mer än halverats då marknadens högt ställda förväntningar inte infriats. Bolaget har visserligen fortsatt att växa men delvis drabbats av växtvärk. Bland annat har omsättningstillväxten minskat när verksamheten har mognat och resultatet lite mer än halverades under 2015. Under 2016 har trenden åter blivit positiv. Q1 men framför allt Q2-rapporten var bra och bolaget är på rätt väg igen.
Att bolaget nådde en punkt där förväntningarna inte kunde infrias är naturligt. Marknaden fokuserade på tillväxtsiffrorna i den svenska verksamheten och såg samtidigt framför sig utlandsexpansionen som en kommande tillväxtmotor. Kursfallet hade således till en betydande del grund i marknadens överförväntningar. Det var givet att bolaget skulle nå en nivå av mognad på den svenska marknaden och få engångskostnader i samband med utlandsexpansionen.

Opus Group befinner sig i en tacksam sits. Den svenska verksamheten är en stabil kassako som genererar kapital till utlandsexpansion. Marknaden är trygg och förutsägbar. Bolaget har höjt priserna under Q2 vilket har givit genomslag i resultatet. Prishöjningen borde inte ha mer än marginell inverkan på omsättningen med tanke på att prisnivån efter höjningen ligger i nivå med konkurrenterna. Q2 indikerade snarare att prishöjningen har gått igenom smärtfritt då bolaget ökade sin marknadsandel.

På fredag släpper bolaget rapport för Q3. De senaste kvartalsrapporterna har tagits emot blandat av marknaden men Q2-rapporten visade styrka. Rapporten var riktigt stark och överträffade marknadens förväntningar. EBITDA ökade med 23,3 procent jämfört med Q2 2015 samtidigt som marginalen stärktes. Då förväntningarna har kommit ned under 2015 och 2016 kan det vara dags för prognosrevideringar från analytikernas sida. Bolaget har tillväxtmål om 10{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} och ledningen andas optimism när det gäller förmågan att överträffa det målet. Q2-rapporten visade organisk tillväxt på 11{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

Just när det gäller Q3-rapporten gäller det att ha realistiska förväntningar och inte jämföra den med Q2-rapporten eftersom verksamheten visar upp säsongsmönster och det andra kvartalet är det starkaste kvartalet på året. Det intressanta kommer att vara om Q3 visar upp en liknande styrka jämfört med föregående år som Q2 visade jämfört med Q2 2015.

Utlandsverksamheten växer. Opus har bilprovningskontrakt med myndigheter i USA, Mexiko, Bermuda, Peru, Chile och Pakistan. När man tar i beaktande hur liten marknad globalt sett den svenska marknaden är kan man se tillväxtpotentialen. Pakistan t.ex. är en intressant marknad med tanke på befolkningsmängden i landet som uppgår till knappt 200 miljoner människor. Det finns alltid risker förknippade med utlandsexpansion. Bilprovning är emellertid en förhållandevis enkel affär men Opus Group har redan bevisat att man bemästrar affären. Det finns ingen anledning till att tvivla på att bolaget når framgångar utomlands. Snarare tvärtom. I USA är Opus marknadsledande med en uppskattad marknadsandel på 44 procent vid årsskiftet. Dessutom skiljer sig bilprovningen i USA och Mexiko från den europeiska. I USA fokuserar man i första hand på miljökontroll genom regelbunden besiktning av fordonen. På marknader i Asien och Sydamerika påminner bilprovningen mer om den europeiska med fokus på säkerhet.

Utöver tillväxt genom nya stationer på befintliga marknader och expansion till nya geografiska marknader, bör vi förr eller senare kunna se strukturaffärer i branschen. I synnerhet på den svenska marknaden finns det utrymme för en eller två strukturaffärer. Man kan utgå ifrån att Opus Group genom strukturaffär skulle kunna skapa värde för sina aktieägare med tanke på positionen som marknadsledare och ett finansiellt starkt bolag.

Opus Group har haft två mellanår delvis beroende på växtvärk och delvis beroende på att bolaget har behövt hinna ikapp marknadens förväntningar. Nu är aktien åter på väg att bli ett tillväxtcase. Förväntningarna på bolaget har kommit ned samtidigt som expansionen utomlands utgör en bra möjlighet för aktieägarna. Marknaden förväntar sig en vinst per aktie på 0,30-0,33 kr för 2017 och 0,40-0,45 kr för 2018 vilket ger ett P/E-tal på strax över 20 baserat på nästa års prognos och runt 15 baserat på 2018 års prognos. Aktien är således inte dyr med tanke på tillväxtmöjligheterna.

Den som söker ett stabilt tillväxtbolag att investera i bör fundera på att positionera sig i Opus Group innan marknadens förväntningar börjar stiga igen. Q3-rapporten på fredag skulle kunna bli en trigger om bolaget överträffar marknadens förväntningar igen som man gjorde när man släppte Q2-rapporten.