april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • Köpläge i råvaror eller är aktier fortfarande bättre?

Köpläge i råvaror eller är aktier fortfarande bättre?

Råvaror var heta som investeringsalternativ för några år sedan. Glansen har dock falnat betydligt och råvarupriserna har sjunkit kraftigt under året. Kan råvaror göra comeback eller kommer aktier att fortsätta vara ett bättre investeringsalternativ?

Inget tillgångsslag drivs av någon stark konjunktur för tillfället. Snarare drivs tillgångspriserna av penningpolitiska stimulanser världen över. Den amerikanska ekonomin är stark just nu med USAs andel av världsekonomin har minskat samtidigt som andra stora ekonomier utvecklas under par.

 

Vissa tillgångar gynnas mer av de penningpolitiska stimulanserna än andra. Obligationer har gått starkt eftersom ett lägre ränteläge ger en direkt påverkan på obligationsräntor och därmed också en direkt påverkan på obligationspriser. Aktier är ett annat tillgångsslag som har gynnats mycket. Kurserna har stigit kraftigt under de senaste åren och mycket av uppgången är en ren multipelexpansion (högre värderingar). Råvaror är svårare att värdera i avsaknad av enkla nyckeltal men det är ett rimligt antagande att råvarupriserna också är högre än de skulle ha varit utan alla stimulanser.

 

Råvarupriserna drivs först och främst av förhållandet mellan utbudet och efterfrågan. Dock drivs de också i hög omfattning av marginalprissättning. När förhållandet mellan utbud och efterfrågan blir tight kan priserna stiga mycket under kort tid. Annars är råvarupriser relativt stabila eller långsamt fallande. Historiskt har råvarupriserna spenderat mycket tid i konsolidering eller fallande trend just eftersom uppgångar tenderar att vara relativt korta och relativt snabba, jämfört med andra tillgångsslag så det är naturligt att mycket av den resterande tiden spenderas i negativ eller neutral trend.

 

För att väcka råvarupriserna till liv krävs initialt starkare indikationer på en bred global konjunkturuppgång. Det räcker inte med att endast den amerikanska ekonomin växer i takt med dess potential. Det skulle leda till initiala inflöden av kapital till råvaror och vända den negativa trenden. Det krävs för att trigga igång omfördelning av kapital till råvaror. 

 

Förr eller senare blir det förstås ändring på det. Alla penningpolitiska stimulanser har skapat mycket kapital som jagar avkastning. Kapitalet letar sig inte så mycket till den verkliga ekonomin utan parkeras i första hand i olika värdepapper. Eftersom obligationer i första hand och aktier samt fastigheter i andra hand är de tillgångar som är mest förutsägbara, har kapitalet först letat sig till de tillgångsslagen. De flesta räntepapper har en väldigt liten uppsida medan aktier också har handlats upp mycket. Förr eller senare förflyttas en del av de pengarna till råvaror som också kan värderas upp utan att det nödvändigtvis till fullo reflekterar förhållandet mellan utbud och efterfrågan. De stora uppgångarna får dock vänta tills konjunkturen stärkts betydligt mer. Inte minst eftersom det finns en förvaringskostnad i råvaror. Står priserna stilla förlorar man som investerare då terminskontrakten måste rullas framåt.

 

Det krävs en verklig och bredare konjunkturuppgång för att ge en kraftigare och långvarig uppgång för råvarupriserna genom att efterfrågan skruvas upp. Råvaror kan komma och kommer säkert att värderas upp så småningom på ren spekulation när kapitalet jagar avkastning men för en hållbar stigande trend och en hög avkastning krävs det en ökad efterfrågan som minskar eller inverterar förvaringskostnaderna (brukar ske när efterfrågan är större än utbudet).

 

Tills vidare är det bättre att ligga kvar i aktiemarknaden. Börsen befinner sig i en stark trend och är den naturliga platsen att locka pengar från investerare som tror på starkare konjunktur, för övrigt samma antagandet som krävs för att locka till investeringar i råvaror. Så länge konjunkturutsikterna långsamt förbättras och inflationen fortfarande är låg, förblir caset starkast för aktier. Långsamt stigande vinster räcker för en börsuppgång så länge avkastningskraven sjunker till följd av allt lägre ränteförväntningar.

 

Råvaror som i mångt och mycket drivs av marginalprissättning har inte en multipelexpansion som drivkraft för prisuppgång. De kommer att gynnas mer i ett senare skede av en eventuell större konjunkturförstärkning då också räntorna börjar stiga vilket kan få kapital att förflytta sig från obligationsmarknaden och den numera allt mer räntekänsliga aktiemarknaden.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads