april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Köpvärd sommaraktie

När börsen skakar och småspararna tar hem vinster uppstår köplägen i småbolag. Det gäller dock att välja rätt. Stabila aktier och inte typiska småspararfavoriter. Här presenterar vi en av de bästa.

TiksPac är ett bolag som lever lite i skymundan av för tillfället heta bioteknikaktier på Aktietorget. Bolaget är noterat på Aktietorget sedan slutet av 2013. Inför noteringen var bolaget en riktig tillväxtraket som vid flera tillfällen tilldelades Gaselltiteln av DI. TiksPac utnämndes till Gasellföretag tre år i rad (2011-2013). Även efter noteringen har den goda utvecklingen fortsatt. Bolaget är ett av få Aktietorgsbolag som man kan investera i baserat på nyckeltal.

 

Värderingsmässigt är aktien oerhört intressant. Bolaget ändrar redovisningsmetod i samband med bokslutet vilket kan försvåra jämförelsen med tidigare period. Baserat på tidigare redovisningsmetod kommer dock P/E-talet* vid kurs runt 4 kronor att hamna på drygt 10, vilket är oerhört lågt. P/S-talet hamnar på ca 1,1 vilket också indikerar en låg värdering i ett lönsamt snabbväxande bolag.

 

Omsättningen ökade under räkenskapsårets första nio månader med 17 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Det är en rejäl tillväxttakt som placerar bolaget högt upp i tillväxtligan bland noterade aktier. Ett bolag som uppvisar den tillväxttakten skulle kunna värderas åtminstone 50 procent högre sett till ren multipelvärdering. Bolaget har under de senaste månaderna kommunicerat ut nya avtal frekvent vilket tyder på att tillväxttakten kommer att hålla i sig.

 

Bakom de fina tillväxtsiffrorna döljer sig en underskattad affärsidé som också kan vara en del av förklaringen till den låga värderingen. Bolagets affärsidé är att värna om miljön genom att hålla promenadstråk och gator rena från hundbajs. Detta sker genom att tillhandahålla stationer med biologiskt nedbrytbara hundpåsar som är fria för hundägare att ta när de promenerar med sina hundar och används för att kunna plocka upp efter att hunden har uträttat sina behov. Stationerna har formen av skyltar som monteras på befintliga stolpar. Finansieringen sker genom att skyltarna utnyttjas som sponsorplats där mediaplatser säljs in. Bolaget säljer sponsorutrymme till lokala företag som ger en ansvarsfull bild till hundägare som främst uppmärksammar budskapet. Stationerna placeras ut efter avtal med kommuner som sätter upp stationerna och ansvarar för att påsar finns tillgängliga. TiksPac förser sedan kommunerna med påsar utan kostnad.

 

Det är en enkel affärsidé men den är väl genomtänkt. Den kan se enklare ut än vad den är men avsaknaden av konkurrenter indikerar att det finns mer tanke bakom än vad man kan tro vid en första anblick. Bolagets marknadsposition i Skandinavien, framför allt i Sverige som är bolagets huvudmarknad talar sitt tydliga språk. Bolaget har avtal med de flesta kommuner, är lönsamt och växer snabbt. Trots det finns inga konkurrenter att tala om. Det beror på att bolaget har fokuserat på att förenkla affärskonceptet och göra det attraktivt för alla inblandade parter och samtidigt tagit väl hand om detaljerna, från produkt och distribution till organisation och försäljning.

 

Värderingen kan se ut som en tillräckligt lockande faktor för att köpa aktien men det kan finnas mer att se fram emot för aktieägare. Att konceptet fungerar väl i Norden innebär att det troligen kan fungera lika väl på andra marknader, som också är fria från konkurrenter. TiksPac har påbörjat en internationell expansion och har valt Storbritannien som sin första marknad utanför Norden. Bolaget expanderar även produktportföljen med en satsning på fastighetsägare. Inom båda expansionsområden har betydande kliv tagits under det senaste halvåret och försäljningen är igång. I dagsläget har den dock liten betydelse för siffrorna eftersom både geografisk- och produktexpansion är i sin linda. 

 

Det är emellertid viktigt för aktieägarna att det finns nya marknader och nya produktområden som kan ta vid och hålla tillväxten uppe när bearbetning av kommuner i Norden når en mognadsfas. TiksPac har trots stor marknadsandel under de senaste två kvartalen kommunicerat ut nya avtal med kommuner på löpande band och antalet sålda mediaplatser har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Det är således en bra bit kvar tills den nordiska marknaden kan anses vara mogen, i synnerhet i Finland.

 

Sammantaget är TiksPac ett lönsamt tillväxtbolag i en stabil nisch som bolaget har skapat. Konkurrensen lyser med sin frånvaro och affärskonceptet är välbeprövat och optimerat. Visst finns det konkurrenter i form av annan media men de flesta kunder förlänger sina sponsoravtal vilket indikerar att marknaden finner värde i produkten. För kommunerna är produkten given vilket indikeras av att det tillkommer nya kommunavtal hela tiden. Kommuner får hjälp med att hålla miljön ren och slipper kostnaden för hundpåsar.

 

TiksPac är ett relativt konjunkturokänsligt bolag och med tanke på att aktien inte heller är en aktie som påverkas så mycket av småspararnas riskvillighet, är aktien en utmärkt kandidat för att investera i inför sommaren. En skakigare marknad för småbolagsaktier som vi har sett under de senaste veckorna kan t.o.m. vara det som TiksPac behöver för att fånga marknadens intresse. Kursen har pendlat runt 4 kronor under lång tid men det är bara en tidsfråga innan den höga och stabila tillväxten premieras med en lite större kursuppgång. 

 

* P/E-talet är beräknat på prognostiserad vinst efter finansnetto, bokslutsdispositioner och skatt.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads