March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Kortsiktigt köpläge i Camurus

Vi har hittills haft en lyckosam start av Veckans aktie som nu är inne på tredje veckan. Efter två veckor har utvecklingen totalt lämnat en uppgång på 12,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan OMXS30 stigit 1,2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under samma tid. Inför denna vecka som är den tredje sedan start valde vi det medicinska forskningsbolaget Camurus som räknas som inköpt till fredagens slutkurs vid 63,75 kr. Aktien inledde denna vecka lite tvekande men har under tisdagen och onsdagen fått lite fart uppåt och aktien stängde igår onsdag på 67,50 kr så håller utvecklingen i sig så finns goda möjligheter att vi fortsätter outperforma index.

 

Camurus är ett forsknings och utvecklingsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar och kommersialiserar nya och innovativa produkter för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Bolagets längst framskridna produkter är CAM2029 (fas 2 studie avslutad med resultat under Q2) för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer samt CAM2038 (patientrekrytering klar för fas 3 studie) för behandling av opiatberoende. Dessa produkter utvecklas i samarbete med Novartis (CAM2029) respektive Braeburn (CAM2038) bidrar med finansiering men även validering av Camurus teknologiplattform och affärsmodell. 

 

Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap lista under ticker CAMX och till nuvarande kurs 67,50 kr värderas bolaget till drygt 2,5 miljarder kronor.  

 

Rent finansiellt är det svårt att bedöma denna typ av bolag som ännu inte har stabila positiva kassaflöden utan finansierar sig genom milestone ersättningar och i vissa fall nyemissioner. Normalt sett är det hög risk i denna typ av bolag och svårt att bedöma förutsättningarna för att man lyckas få fram kommersiellt gångbara produkter. Man måste ha med i kalkylen att många kandidater aldrig når marknaden och blir värdelösa men samtidigt så kan det vara mycket lönsamt för de produkter som lyckas. Långsiktigt brukar jag undvika denna typ av aktier men som kortsiktig placering tycker jag det kan vara intressant i vissa lägen att äga denna typ av bolag. 

 

Camurus noterades på Stockholmsbörsen 3 december 2015 och såldes ut till kurs 57 kr. Aktien stängde första dagen på 66 kr och nådde sin högsta nivå några dagar efter noteringen vid 80 kr. Därefter föll aktien tillbaka i den allmänna börsnedgången i inledningen av året och lägsta noteringen noterades 11 februari vid 59,25 kr. Efter en återhämtning har aktien återigen under senaste månadens handel pressats ner i intervallet 60-65 kr och det var anledningen till att vi såg ett intressant köpläge plus att en del andra parametrar jag tittar på visade på kortsiktiga möjligheter. 

 

Veckans Aktie i samarbete med Börsvinnare Sverige AB som ger ut marknadsbrevet Market Outlook med aktietips. 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se. Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.