oktober 14, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • Kritik mot Skatteverkets ökade befogenheter gentemot företagare

Kritik mot Skatteverkets ökade befogenheter gentemot företagare

 • maj 21, 2019
 • Redaktionen

Skatteverket ska ges mer muskler i sin brottsbekämpande verksamhet, enligt en färsk proposition från Regeringen. Det handlar bland annat om att myndigheten egenhändigt ska kunna utreda fall av misstänkt penningtvätt, urkundsförfalskning och misstanke om falska identiteter. Men propositionen möts av kritik från såväl företagare som juridiska företrädare.

– Penningtvätt har ofta en nära koppling till skattebrott och därför är det angeläget att Skatteverket ges möjlighet bedriva självständig  underrättelseverksamhet mot sådan brottslighet. Med det här förslaget ger vi Skatteverket nya muskler i kampen mot den organiserade brottsligheten.

– Tanken med förslaget är att ge Skatteverket befogenhet att arbeta mot sådana brott som vi vet ofta begås i början av en brottskedja för att på så sätt kunna förebygga nästa steg, kommenterade finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande om propositionen nyligen.

”Enskilda företagares rättstrygghet är för dålig”

De nya bestämmelserna, som av Regeringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, möter dock skarp kritik. I en intervju med tidningen fPlus menar advokat Jan Thörnhammar bland annat att Skatteverket redan under de senaste åren har fått betydligt mycket mer muskler i vad han beskriver som myndighetens ”kamp mot företagen”. Han påpekar samtidigt att Skatteverket idag kan sänka ett företag med ganska enkla metoder, och att myndigheten har alltför långtgående befogenheter och för låga beviskrav t.ex. när de begär och tillåts göra betalnings- och bevissäkring.

– Den enskilda företagarens rättstrygghet är alldeles för dålig, konstaterar Thörnhammar i intervjun.

Regeringens proposition innehåller även bland annat förslag om ökade rapporteringskrav för skatterådgivare. Här befaras att dessa kommer att bli Skatteverkets förlängda arm och i praktiken fungera som angivare. Experter och företagare som intervjuats av fPlus menar samtidigt att Skatteverket redan i dag har långtgående befogenheter när det gäller att driva in skatt och utreda skattebrott och bedrägerier, och att därmed ytterligare insatser för att stärka Skatteverket riskerar att missa målet.

Svårt för företagare att göra sin röst hörd

Jan Thörnhammar påpekar i samma intervju att företag självklart ska göra rätt för sig. Men också att problemet idag är att företag riskerar att tvingas till konkurs innan de ens får tillgång till domstol, och att man en enskild person och dess närstående kan slås ut, utan att personen har givits tillfälle att göra sin röst hörd. Det är även svårt för företag med tillfälliga problem att kunna rekonstrueras, menar han.

– Småföretagare kan komma in på måndagsmorgonen och upptäcka att alla bankkonton är tömda – och samma dag få ett brev på posten gällande betalnings- och bevissäkring, berättar han bland annat för fPlus, samtidigt som han bedömer att varken politiker eller Skatteverket gillar eller litar på småföretagare.

Oförståelse för småföretagare hos Skatteverket

Företagaren Lars Jansson, som också uttalar sig i intervjun med fPlus, menar att det kan finnas en oförståelse hos handläggare på Skatteverket för småföretagarnas villkor, och att det kan vara svårt för myndigheten att sätta sig in i hur en småföretagares liv och verksamhet ser ut. Han menar att Skatteverket är en myndighet som behövs, men också det finns anledningar att ifrågasätta många av de ställningstaganden som gjorts, samt att det rådande systemet riskerar att driva igenom orättvisa domar.

Aktiebladet har sökt finansminister Magdalena Andersson för kommentarer om kritiken.

Länk till propositionen på Regeringskansliets hemsida här

Källor: Regeringskansliet, fPlus

 
ads

Tips