april 2, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Krönika – Finansiell dvala eller högtryck? Av Mattias Ahlberg

 • juni 24, 2018
 • Redaktionen

Svaret är både och faktiskt!

 

Vi har nu passerat den magiska gränsen för när finansmarknaden plötsligt går in i en dvala för att vakna upp i slutet av augusti och gå för högtryck igen. Gränsen vid midsommar är helt vansinnigt tydlig, finanshus som dagarna innan midsommar ligger på ett genomsnitt med 20 arbetstimmar per dygn, blir plötsligt helt okontaktbara i ett par månader. Man kan tycka vad man vill om det, så länge alla gör likadant så fungerar det uppenbarligen.

 

Det finns dock en marknad som under de senaste åren vuxit lavinartat och som inte tar semester, marknaden jag pratar om är Crowdfunding av fastighetsprojekt.

 

Orsakerna till att gräsrotsfinansieringen eller Crowdfunding har vuxit så enormt under de senaste åren är många, exempelvis bankernas motstånd mot utlåning till företag, en noteringsboom under flera år men kanske det viktigaste är att den enskilde får möjligheter att direktinvestera i projekt i lukrativa branscher som tidigare inte fanns.

 

Varför passar finansieringsformen då så ypperligt för fastighetsprojekt?

Fastigheter både utveckling och produktion är ett gytter av variabler och de rör sig konstant. För närvarande kan en sättning ses i priset på bostadsrätter, sunt tycker en del, katastrofalt tycker andra. Oavsett vad man tycker så är det på en makronivå och exceptionella marginaler finns fortfarande i branschen, just därför passar det så bra.

 

Alternativet är traditionell bankfinansiering, ett så kallat byggkreditiv, det kan kännas som ett tryggt och smakfullt alternativ men det är inte riktigt sanningen. Till att börja med så är räntenivån inte alls så låg som man kan tänka sig, en bit över 6 % är inte ovanligt och dessutom betalas det ut just som ett kreditiv, löpande under byggtiden. Det gör att fastighetsutvecklaren inte alls kan använda samma stordriftsfördelar som om kapitalet fanns i kassan redan vid start. Det allra värsta scenariot för en fastighetsutvecklare med en bankfinansiering är dock ett kraftigt omslag i bankernas riskbedömning eller riskaptit, då kan mattan dras under fötterna på fastighetsbolaget över en natt. Med hänsyn till detta är det inte så konstigt att fastighetsbolagen kan betala 7-13 % årlig ränta, direkt till investerarna.

 

Jag tror att Crowdfunding av fastighetsprojekt är här för att stanna, det är svårt att hitta så bra avkastning på sina pengar med dagens kärva räntenivåer och där det faktiskt lämnas riktiga säkerheter.

 

Men risken då?

Med sådan avkastning är risknivån hög, det hänger alltid ihop. Det bästa tipset är att granska projektet man är intresserad av grundligt, känns det som att det finns bärighet i projektet? Ett annat tips för nybörjaren är att satsa på kortare projekt, upp till ett år till planerad återbetalning kan vara en bra grundregel. Att dela upp sina investeringar på flera projekt är också ett sätt att sprida sina risker.

 

Övergripande allt detta ligger den situation av extrem bostadsbrist som finns i landet, hur vi än vrider och vänder på alla variabler så måste det byggas mycket mer och mycket fortare än vad vi sett de senaste åren. Alla typer av boenden kommer att behövas, hyresrätter, bostadsrätter, äldreboenden och studentlägenheter, det saknas trots allt mer än 800 000 lägenheter i landet. Och vi är inte ens i närheten av att bygga ikapp det.

 

Soliga hälsningar!