juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kvartalsrapport släppt – Starkare siffror än väntat från Stillfront

 • maj 08, 2019
 • Redaktionen

Den svenska spelutvecklaren Stillfront hade en nettoomsättning på 418 miljoner kronor under det första kvartalet 2019, en ökning med 33 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Enligt Bloomberg News hade analytikerna räknat med en omsättning på 405 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet uppgick till 154 miljoner kronor (103) och rörelseresultatet ebit blev 113 miljoner kronor (73). Förväntningarna på ebitda-resultatet var 147 miljoner, enligt Bloomberg.

Periodens resultat uppgick till 69 miljoner kronor (46) och resultat per aktie efter utspädning blev 2:91 kronor (2:04).

 
ads

Tips