april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Läge att ta hem lite dollarvinster?

Den amerikanska dollarn har gått starkt på valutamarknaden i år. Samtidigt har den svenska kronan haft en svag utveckling. Därmed har USD/SEK gått upp till den magiska 7-nivån. Kan det vara läge att ta hem dollarvinster i amerikanska fonder och andra valutakänsliga placeringar?

 

I relation till de flesta europeiska ekonomier uppvisar den amerikanska ekonomin alla möjliga styrketecken och den främsta hotbilden just nu påverkar i huvudsak Europa och har en begränsad påverkan på amerikansk ekonomi, åtminstone på kort sikt. 

Den amerikanska dollarn har dessutom i flera år varit nedpressad på grund av den amerikanska centralbankens extraordinära stimulanser. I slutändan har det emellertid visat sig att alla stora centralbanker till slut tar till extraordinära stimulanser men den som tar till dem först också kan fasa ut dem först. Där befinner sig FED nu. Medan ECB och även Riksbanken fortfarande är inne i en fas med ökade stimulanser.

 

Hur man än vänder och vrider på förutsättningarna, kvarstår vår tidigare prognos om en längre dollarförstärkning. Vi har i flera artiklar under första halvåret flaggat för en dollaruppgång. Att USD/SEK har nått upp till 7-nivån innebär enbart att valutaparet har nått en milstolpe i uppgången. Visserligen bör SEK under de närmaste månaderna börja stärkas långsamt gentemot EUR men EUR/USD bör trenda nedåt ännu snabbare under de närmaste 12 månaderna. Det gör att en uppgång för USD/SEK till 7,25-nivån på sex månaders sikt ligger i korten.

 

Efter den kraftiga uppgången för dollarn under de senaste månaderna kan en kortsiktig rekyl vara nära. Därför är det klokt att ta hem lite vinster i t.ex. amerikanska fonder nu inom intervallet 7-7,05. Dessutom har amerikanska aktier gått betydligt starkare än europeiska motsvarigheter på senare tid. Men det är bara kortsiktiga vinsthemtagningar som vi kan rekommendera i dollartillgångar. På lite sikt är trenden fortfarande given. Dollarn kommer att stärkas mer gentemot europeiska valutor. Lite mer mot euron än mot kronan förmodligen.

 

En kategori investeringar där man kan sitta ännu lugnare även på kort sikt är svenska exportföretag med en stor andel försäljning i dollar. Även om marknaden har uppmärksammat dollarns uppgång, finns det en eftersläpningseffekt i dessa långtidsförändringar som gör att marknaden inte uppmärksammar dem omgående. Fortfarande kan marknaden inte bestämma sig för om det är en tillfällig rörelse eller bestående trendförändring. Dessutom tenderar många bolag att säkra sina valutaflöden varför valutaförändringar inte får omedelbar effekt.

 

Då det sannolikt rör sig om en bestående trendförändring, fortsätter vi därmed också att vara positivt inställda till dollarrelaterade investeringar. Men i de dollarinvesteringar med omedelbar påverkan på värdet kan det vara läge att ta hem lite vinster kortsiktigt för att gå in igen vid en dollarrekyl.

 

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads