mars 22, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Läge för bemanningsbolag?

 • november 14, 2013
 • Redaktionen

Bemanningsbarometern för Q4 2013, som presenteras av Bemanningsföretagen som ingår i Almega, visar att återhämtningen fortsätter och en starkare efterfrågan väntas under fjärde kvartalet. Under andra och tredje kvartalet kom dessutom ett trendbrott där utfallet varit bättre än vad företagen räknade med.

Vi har valt att titta på två bemanningsföretag som kan vara intressanta att chansa på inför respektive Q3-rapport. Man ska dock alltid vara medveten om att det är hög risk att köpa en aktie före rapport.

Bolagen vi valt är Wise Group och Proffice.  Det intressanta med bemanningsbolagen är att när konjunkturen är på väg uppåt så blir det normalt stor skillnad resultatmässigt då det är betydligt lättare att öka debiteringsgraden och därmed marginalen.

 

Wise Group

Wise Group handlas på First North listan. Aktien som föll initialt efter Q2 rapporten ner mot 1,20 kr per aktie har efter den rapporten till största delen handlats i ett smalt intervall mellan 1,18-1,25 kr. Förklaringar till det svaga Q2 resultatet var problem inom segmentet rekrytering samt kostnader för samordning och samlokalisering i Stockholmsområdet och det borde inte upprepas.

Den 23 oktober meddelade den norska högsta domstolen att Edge HR som är ett dotterbolag till Wise Group vinner ett mål gentemot HR Manager som gällde en tvist om avtalstolkning från ett tidigare sammarbetsavtal. Effekten av att högsta domstolen inte tog upp målet blev att motparten HR Manager AS ska betala 4,0 Mkr till Edge HR under Q4.

Delårsrapporten för Q3 kommer 21 november och det är intressant att köpa aktien i det nedre konsolideringsintervallet 1,18-1,20 kr inför rapporten.

Proffice

Även Proffice redovisade ett svagt första halvår i år men andra kvartalet var betydligt bättre än det första jämfört med samma perioder 2012. Reaktionen på halvårsrapporten var en tillfällig kursnedgång men det ska ses i ljuset av att kursen stigit rejält inför rapporten. Proffice-aktien har under året haft flera toppnoteringar i intervallet 26-28 kr och förra veckan kom den senaste toppen strax under 27 kr. Aktien har därefter backat och handlades igår så lågt som 23,90 kr men stängde vid 24,80 kr. Den volatila handeln har varit under relativt låg omsättning och bottnarna vi sett under hösten har vänt vid 200-dagars medelvärde som idag befinner sig vid cirka 23,80 kr.

Proffice presenterar sin Q3 rapport 21 november, samma dag som Wise Group ovan. Aktien är intressant för köp i intervallet 23,80-24,50 kr inför Q3 rapporten.

 
ads

Tips