januari 19, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Lägre omsättning och vinst för Bong

 • november 15, 2019
 • Redaktionen

Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong hade en omsättning på 520 miljoner kronor (536) under det tredje kvartalet 2019. Valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 15 miljoner kronor (33) jämfört med 2018.

Bongs totala förpackningsförsäljning uppgick till 124 miljoner kronor (113). Valutakursförändringar har påverkat förpackningsförsäljningen positivt med 3 miljoner kronor (7) jämfört med motsvarande period 2018.

Rörelseresultatet minskade till 6 miljoner kronor (12). Koncernens bruttomarginal har stabiliserats och ligger på samma nivå som föregående år. Effekten av IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 3 miljoner kronor. Valutakursförändringar påverkade inte nämnvärt rörelseresultatet för perioden (1), heter det.

Resultatet före skatt uppgick till -6 miljoner kronor (1) och det redovisade resultatet efter skatt blev -8 miljoner kronor (-4).

Resultat per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:02)

Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -7 miljoner kronor inklusive IFRS 16-påverkan om 13 miljoner kronor (-12).

Källa: Direkt/VA

 
ads

Tips