februari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Lättnaden för svensk ekonomi blir kortvarig enligt SEB

 • januari 21, 2020
 • Redaktionen

SEB spår att den svenska tillväxten växlar upp försiktigt den kommande tiden – men trots det sänker banken Sveriges BNP-prognos marginellt. Det skriver SEB i sin konjunkturprognos som släpptes på tisdagsmorgonen enligt Dagens Industri.

Banken noterar att optimismen har återvänt till de finansiella marknaderna efter Feds räntesänkningar och framstegen i handelssamtalen mellan USA och Kina. Utsikterna bäddar även för att det svenska industrisegmentet vänder uppåt de närmsta månaderna.

”Svensk industri visade länge motståndskraft mot svagare omvärld, framför allt i Tyskland. Efter ett rejält fall ligger PMI-indikatorn nu klart under tillväxtgränsen 50. Det har satt spår i tydliga nedgångar för industriproduktion och varuexport under hösten. Tendenser till återhämtning för internationell industri talar dock för att nedgången blir kortvarig och redan andra kvartalet väntas exporten börja växa igen”, skriver SEB i rapporten.

Trots det väljer SEB att justera ner BNP-prognosen för 2020 något – till 1,1 procent att jämföra med 1,2 procent som banken spådde i den senaste rapporten från november. För år 2021 ligger prognosen oförändrad med en BNP-tillväxt på 1,7 procent.

En stor anledning till att den svenska BNP-siffran kommer att växa är att SEB ser att hushållens konsumtion börjar återhämta sig.

”Hushållens konsumtion påbörjade en svagt fallande trend i mitten av 2018, men vände upp från och med andra kvartalet i fjol. Utsikterna framöver är blandade. Stigande sysselsättning och högre reallöner samt i viss mån sänkta skatter ger stöd. Detsamma gäller rekordstort sparande och ökande tillgångs­priser, även på bostäder. Tydligt svagare arbetsmarknad har dock fått hushållsförtroendet att vackla. Det är dock framför allt den allmänna situationen som oroar medan förtroendet för egen ekonomi återhämtat sig”, skriver SEB.

Banken räknar dock med att arbetsmarknaden kyls av ordentligt och att arbetslösheten kommer att stiga. SEB spår att arbetslösheten kommer att hamna på 7,3 procent år 2020 för att sedan plana ut på den nivån.

”Sysselsättningen fortsätter visserligen att öka men inte i tillräcklig takt för att matcha ett stigande utbud i spåren av såväl stigande förvärvsfrekvens som snabb befolkningsökning”, skriver SEB.

Inflationen kommer att vara fortsatt låg och ligga under målet på 2 procent, tror SEB. KPIF-inflationen för 2020 spås hamna på 1,1 procent, för att sedan sticka uppåt till 1,7 procent år 2021. Banken tror fortsatt att reporäntan kommer att ligga på 0,0 procent över 2021.

Källa: Dagens Industri