januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Loomis rapporterar över förväntningarna

 • november 01, 2019
 • Redaktionen

Kontanthanteringsbolaget Loomis rapporterar ett rörelseresultat, ebita, om 737 miljoner kronor i tredje kvartalet, vilket kan jämföras med 626 Mkr i motsvarande period i fjol. Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat om 730 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning skriver Dagens Industri.

Intäkterna uppgick till 5,492 miljoner kronor, varav den organiska tillväxten uppgick till 3 procent. Väntat var intäkter på 5,418 miljoner kronor och en marginal på 2,9 procent.

Kvartalet föregående år redovisade intäkter på 4.918 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 493 miljoner kronor, mot 422 Mkr i fjol. Väntat var 484 miljoner kronor.

Under bolagets kapitalmarknadsdag i september uppgav Loomis vd Patrik Andersson att bolagets intäktsmål om 24 miljarder kronor 2021 är inom räckhåll, något som upprepas i kvartalsrapporten.

Under slutet av juli slutfördes förvärvet av Prosegurs franska verksamhet.

”Den förvärvade verksamheten kompletterar vår egen vad gäller kunder och platskontorens lokalisering. Det innebär att det finns betydande möjligheter att skapa synergier och vår ambition är att integrationsarbetet ska vara fullt avslutat under senare delen av nästa år. I likhet med de flesta andra länder i Europa är nu Frankrike en  marknad med, i stort sett, endast två aktörer”, skriver vd Patrik Andersson.

Förvärvet kommer belasta rörelsemarginalen negativt men när synergierna är på plats bedömer bolaget at marginalen kan lyftas för den franska verksamheten.

Den tyska verksamheten nådde inte upp till resultatet och hade en utspädande effekt på rörelsemarginalen.

Strax innan kvartalsrapporten meddelande Loomis att de tillsätter en regelefterlevnadschef som kommer tillträda senast den 31 januari 2020. Sara Björkman har tidigare jobbat på Zeb Consulting och har innan dess varit kreditchef på American Express. Hon har även jobbat på Finansinspektionen.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips