juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Marknadsför ditt företag kostnadseffektivt och med enkla medel

 • mars 19, 2019
 • Redaktionen

Som småföretagare eller start-up är resurserna till den viktiga marknadsföringen ofta begränsade. Det kan i sig skapa stress, men genom en genomtänkt strategi kan du marknadsföra ditt företag och varumärke på ett både framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt. Här kommer några enkla tips.

Visitkort Copyright Shutterstock by portrait images asia by nonwarit

 1. Grafisk profil – företagspost

Att sprida din logotype och företagsprofil på ett effektivt sätt behöver inte innebära stora reklamkampanjer i olika medier eller dyra montrar på mässor. En så enkel sak som att skicka företagspost med en egen och tydlig grafisk profil gör mycket för att ditt företag ska uppfattas som seriöst och att din logotype ska ”sätta sig” i mottagarens medvetande.

Professionellt profilerad företagspost är ett exempel på en marknadsföringsåtgärd som inte kräver stora resurser men ändå kan göra stor skillnad för hur du uppfattas, exempelvis som befintlig eller potentiell samarbetspartner, kund eller leverantör. Idag är det också möjligt för dig som företagare att själv designa dina kuvert och annan företagspost online på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

 1. Visitkort

Att lämna ut snyggt designade visitkort med ditt företags grafiska profil kan uppfattas som ett gammeldags sätt att sprida sitt varumärke, inte minst med tanke på att det idag hänvisas till hemsidor i alla sammanhang. Det är dock fortfarande så att en så enkel sak som ett visitkort många gånger kan vara effektivare. Att få någonting ”på papper”, som dessutom är snyggt designat enligt din företagsprofil, ger ett seriöst och trovärdig intryck. Dessutom innebär det en mycket liten marknadsföringskostnad i sammanhanget.

 1. Rätt samarbetspartners

Många stora företag samarbetar med influencers och/eller stora medier idag, i syfte att få ut sitt budskap och företagsprofil på bred front. Det är ett modernt och effektivt sätt men som också kräver en omfattande marknadsföringsbudget. En sådan budget har man sällan som ägare av ett mindre företag men det går att arbeta på samma sätt även med mindre resurser. Såväl enskilda personer som företag har idag specialiserat sig på att hjälpa start-ups och småföretagare att sprida sitt budskap och varumärke. Hjälp med såväl sökoptimering som kontaktskapande med investerare och andra personer kan vara till stor hjälp. Att som småföretagare hitta dessa personer/samarbetspartners kan vara det som gör skillnad, utan att det behöver belasta marknadsföringsbudget så mycket.

 1. Gör det du är bäst på

Det är lätt att som egen företagare hamna i en situation där du gör allt själv, inklusive marknadsföringen. Att vara expert på ekonomi, marknadsföring, support, logistik och allt annat som kan krävas när man driver eget är i princip omöjligt. Istället för att försöka lära dig allt som behövs i din verksamhet rekommenderas att söka de personer och samarbetspartners som beskrivs i punkt 3. Den här hjälpen kan man som företagare få utan att behöva anställa. Det är givetvis positivt när företag växer och kan anställa fler men i en uppstartsfas kan det var mycket fördelaktigt att inte känna den ekonomiska pressen. Du har alltså möjlighet att i företaget koncentrera dig på det du är bäst på, även i uppstartsfasen.

 1. Det personliga mötet som komplement till digitala medier

Det kanske vanligaste sättet att marknadsföra sitt företag idag är att använda sociala medier. Det är ett sätt som används av såväl nystartade som etablerade bolag, inte minst då företaget själv kan styra hur mycket spridningshjälpen ska kosta. Att använda sociala medier är därmed kostnadseffektivt och ett bra sätt att marknadsföra sig, men vad som är viktigt att komma ihåg är att inte tappa bort det personliga mötet på vägen. Även om mycket sker digitalt idag så är det lika mycket värt att träffa de personer som kanske kommer att bli dina kunder, samarbetspartners eller leverantörer. Återigen behöver detta inte betyda att hyra en dyr mässmonter eller liknande. Men var gärna närvarande på själva mässan och be om personliga med dina potentiella kontakter. Det är fortfarande det mest effektiva sättet att skapa förtroende och framgång.

 
ads

Tips