augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Aktier
 • >
 • Mekonomen Group drar tillbaka förslag om utdelning på grund av covid-19

Mekonomen Group drar tillbaka förslag om utdelning på grund av covid-19

 • 2020-03-20 11:39
 • Redaktionen

Mekonomen Group bedömer att det finns en betydande risk för finansiell påverkan under det första halvåret 2020. Styrelsen för Mekonomen Group har med anledning av detta beslutat att ställa in tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 0,50 kronor per aktie.

Inom Mekonomen Group pågår ett omfattande arbete med att hantera situationen med coronaviruset där högsta prioritet är medarbetarnas och kundernas hälsa och säkerhet. Samtliga aktiviteter i bolaget utvärderas nu noggrant utifrån ett kostnads- och riskperspektiv för att i möjligaste mån hantera negativa finansiella effekter kopplade till viruset.

Till följd av den snabba spridningen av coronaviruset och dess påverkan på de marknader där Mekonomen Group har betydande närvaro och de valutor bolaget är exponerad mot, bedömer bolaget att risken för negativa effekter har ökat väsentligt.

Januari och februari har utvecklats i linje med motsvarande period föregående år, medan de senaste veckorna har visat på en betydligt lägre marknadsaktivitet och efterfrågan på verkstadstjänster och produkter. Skillnaden i aktivitet mellan marknaderna är påtaglig, där Norge sticker ut som väldigt svag. Logistikkedjan fungerar väl i dagsläget och bolagets butiker och lager har normala nivåer. Effekterna från situationen med coronaviruset kommer att påverka Mekonomen Groups omsättning, resultat och kassaflöde för det första kvartalet och för delar av resten av året.

Till följd av den snabbt föränderliga situationen är det inte möjligt att förutse varaktigheten eller omfattningen av påverkan på bolaget och därför kan bolaget inte heller förutspå den fulla potentiella finansiella påverkan.

Som en konsekvens av den stora osäkerheten om marknadsutvecklingen har Mekonomen Groups styrelse, för att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning, beslutat dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget för 2019 till årsstämman om 0,50 SEK per aktie.

Mekonomen Group rapporterar resultatet för det första kvartalet 2020 den 7 maj och kommer då att ge ytterligare information.

 
ads

Tips