januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Microsoft slutar transkribera Skype i Kina

 • januari 13, 2020
 • Redaktionen

Efter att det tidigare framkommit att delar av samtal via Microsofts kommunikationstjänst Skype har transkriberats av konsulter i Kina som varit dåliga på att skydda informationen, så uppger nu Microsoft att man inte längre genomför transkriptioner i Kina. Istället ska arbetet ske ”på säkra anläggningar” på annat håll.

Det var en tidigare konsult för Microsoft bosatt i Peking som för en tid sedan anonymt berättade för The Guardian att transkriptionsarbetet sker med förbluffande dålig säkerhet och med risk för statlig avlyssning. Ingen närmare granskning av de personer som anlitats för uppdragen ska heller ha genomförts, uppgav visselblåsaren.

Microsoft säger sig inte ha känt till hur informationen hanterats och skriver i ett epostmeddelande till The Verge att man alltd undersöker saken och vidtar åtgärder om man uppmärksammats på att det förekommer oegentligheter.

Transkriptionerna används för att förbättra Microsofts tjänster baserade på artificiell intelligens, till exempel AI-assistenten Cortana.

Källa: Omni

 
ads

Tips