mars 31, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • Miljardförlust för Klarna – kreditförlusterna fördubblas

Miljardförlust för Klarna – kreditförlusterna fördubblas

 • februari 26, 2020
 • Redaktionen

Omsättningen och antalet anslutna butiker växer kraftigt, men Klarnas resultat tog en rejäl sväng nedåt när bolaget på onsdagsmorgonen rapporterade 2019 års siffror.

Betal- och kreditbolaget Klarnas omsättning steg kraftigt i fjol till 7,154 miljarder kronor – upp från 5,450 miljarder kronor under 2018.

Samtidigt vänder bolaget till förlust för första gången någonsin i nuvarande form. Rörelseresultat för helåret 2019 landade på -1,088 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2018 då bolagets rörelseresultat uppgick till 161 Mkr. Nettoresultatet för 2019 landade samtidigt på -902 Mkr.

En förklaring till det försämrade resultatet är att kreditförlusterna mer än fördubblades till 1,862 miljarder kronor jämfört med 786 miljoner kronor under 2018.

Klarna förklarar de ökade kreditförlusterna med expansionen till nya marknader – de senaste åren har man bland annat satsat på ett insteg i USA.

”Med den fortsatta tillväxten och framför allt expansionen till nya marknader så ökar andelen nya kunder. Andelen förstagångskunder påverkar kreditförlusterna, vilket betyder att expansionen till nya marknader sannolikt innebär högre kreditförluster i den inledande fasen”, heter det i bokslutet.