februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Mips stiger på Stockholmsbörsen efter ny köprekommendation

 • januari 17, 2020
 • Redaktionen

Hjälmteknikbolaget Mips stiger på Stockholmsbörsen på fredagsmorgonen efter att Berenberg inlett bevakning av bolaget och kommit med en haussigt hållen köprekommendation, skriver Dagens Industri.

I rapporten framhåller Berenberg Mips starka position på marknaden och räknar med 14 procents marknadspenetration 2025, upp med 3 procent från dagens nivå.

”Vi förväntar oss en utveckling där Mips blir ‘hjälmindustrins Gore-Tex’ och allt mer synonymt med förbättrad hjälmsäkerhet”, skriver Berenberg.

Analyshuset gillar också Mips lätta och skalbara affärsmodell. Mips producerar inte själv sina säkerhetssystem och har 70 procent av sina intäkter från licenser. Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknas till 88 procent i år.

Enligt Berenberg är det rimligt att Mips ökar sin justerade rörelsemarginal med 4,9 procentenheter från 37,9 procent 2018 till 42,8 procent 2022. Man förväntar sig vidare en årlig tillväxt på multipeln EPS, vinst per aktie, på 41 procent under perioden 2018-2022, framför allt pådriven av den organiska tillväxten och en stark operativ hävstång.

”Aktien handlas för 17,2 gånger ev/ebit för 2022. Vårt kassaflödesbaserade riktpris på 265 kronor innebär en attraktiv uppsida på 30 procent”, heter det.

På risksidan noterar Berenberg att Mips höga bruttomarginal och lönsamhet hänger ihop just med den skalbara affärsmodellen och vinstutsikterna hänger på bolagets förmåga att hålla marginalerna och den operativa hävstången uppe.

Och även om Berenberg betraktar Mips som den rådande marknadsledaren så är den största risken mot företaget att det dyker upp nya konkurrenter som begränsar Mips adresserbara marknad.

Ett annat hot som nämns är handelstullarna mellan USA och Kina, som från och med 1 september i fjol också omfattar cykeltillbehör. Mips exporterar inte själva några produkter från Kina till USA, men det finns en risk att högre priser i återförsäljarledet får en negativ effekt på sikt.

Det finns också en risk för juridiska tvistemål, men där skriver Berenberg att man för närvarande inte känner till några pågående sådana tvister. De som funnits, bland annat med kanadensiska Bauer Hockey, är avslutade.

Strax innan klockan 10 på förmiddagen handlas Mips-aktien upp med strax över 6,0 procent till 218,50 kronor. På ett år är aktien upp med över 67 procent och hittills i år med 9,9 procent.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips