februari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Moberg Pharma rusar efter uppdatering om fas 3-studie

 • januari 22, 2020
 • Redaktionen

Moberg Pharma ser efter expertutvärderingen av fas 3-studien med nagelsvampskandidaten Mob-015 en möjlig förklaring till det svaga resultatet som fick kursen att rasa i december. Aktien rusar 40 procent i öppningen skriver Dagens Industri.

Den 9 december meddelande bolaget att nagelsvampskandidaten Mob-015 visade på mykologisk läkning hos 70 procent av patienterna med nagelsvamp, men bara fullständig läkning hos 4,5 procent av patienterna efter 52 veckor, något som förbryllade forskningsbolaget . Utfallet fick kursen att rasa närmare 48 procent under dagen, och aktien är ned 25 procent på et år.

Moberg Pharmas experter har nu kommit fram till att en sannolik lösning på problemet är en förkortad behandling, vilket potentiellt kan ge en betydligt högre andel patienter med fullständig läkning.

Förklaringen till det svaga resultatet om 4,5 procent av fullständig läkning beror enligt Moberg Pharmas vd Anna Ljung på att Mob-015 skapar vita missfärgningar på naglarna. Detta har försvårat de deltagande läkarnas bedömning om nageln är läkt eller ej.

”Utifrån ett medicinskt och kommersiellt perspektiv är ett doseringsschema med daglig behandling under maximalt tre månader, följt av underhållsbehandling en gång per vecka, mycket attraktivt och förbättrar ytterligare den tänkta produktprofilen för Mob-015”, säger doktor Amir Tavakkol, forskningschef vid Moberg Pharma som en kommentar till pressmeddelandet.

Moberg Pharmas vd Anna Ljung skriver i pressmeddelandet att hon bedömer att ”Mob-015 har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp”.

Källa: Direkt/Dagens Industri