april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Moretime hittar nya sätt att skapa aktieägarvärde

Efter det händelserika och för bolaget viktiga året 2014 har bitarna börjat falla på plats. Enligt senaste VD-brevet fortsätter bolaget att utvecklas starkt. Dessutom överraskar bolaget med nya sätt att skapa värde för aktieägarna.

 

Moretime bygger upp digital kunskapsbank och digitala stödfunktioner till små -och medelstora företag som man kopplar expertkunskap till i form av konsulter inom en rad områden, t.ex. juridik, ekonomi och HR. Baskunskaper och basfunktioner digitaliseras så att kunden gratis eller till en låg kostnad kan få hjälp med enklare uppgifter. Expertkunskap finns sedan tillgänglig för att hjälpa kunden där de digitala produkterna inte räcker till.

 

Tekniska plattformar  är för Moretime ett säljverktyg även om vissa tjänster är tillgängliga via abonnemangsavgifter. Kan man få lönsamhet på den digitala plattformen och sedan utöver det tjäna pengar på konsultintäkter, innebär det att man kan tjäna pengar även i försäljningsprocessen, som annars kostar pengar.

 

Marknaden för Moretimes tjänster är stor. Moretime fångar upp en bred marknad där det årligen omsätts runt 40 miljarder kronor. Moretime är trots en förväntad omsättning på 50 MSEK i år fortfarande en liten aktör som har skrapat på ytan och det bara i Sverige.

 

Under de senaste månaderna har bolaget utöver den positiva utvecklingen i kärnverksamheten kommunicerat nya affärsområden som kan skapa aktieägarvärde.

 

Moretime Digital Solutions (MDS) är en avknoppning som inte bara utgör en intressant satsning på ett framtidsområde. Det är även en fingervisning om vilka frön som blir sådda i en organisation med en framtidsvision. Marknaden för bokföring kommer att förändras. MDS är ett bolag som avser att leda den förändringen.

 

Bolaget kommunicerade nyligen ett förvärv, låneförmedlaren Billevo. Förvärvet av Billevo ska ses i ett större sammanhang. Aktieägarvärdet sträcker sig bortom det Billevo tillför Moretime på kort sikt. Billevo utgör basen för en satsning som går under namnet Moretime Financial Services (MFS), en bred finansieringstjänst med ett unikt koncept där mervärdet för Moretimes aktieägare kommer att skapas på flera sätt. Aktieägarna kommer bland annat att erbjudas möjlighet att teckna preferensaktier i MFS med god avkastningsmöjlighet.

 

Rapporten för Q1 2015 släpps 7 maj men VDn Carl-Fredrik Morander flaggade i VD-brevet 31 mars att tillväxten under Q1 uppgick preliminärt till 70{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} med preliminär omsättning under kvartalet på 9,7 MSEK. 

 

Sammantaget innebär det att Moretime fortsätter den resan som påkallade en köprekommendation förra året och aktien är fortsatt köpvärd. Nu dessutom med nya sätt att skapa aktieägarvärde som innebär bonus för aktieägarna.

Klicka här för att läsa hela analysen

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads