september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

MQ i riskzonen – Dålig försäljning

 • juni 19, 2019
 • Redaktionen

Klädkedjan MQ, som just nu har det tufft, släppte på onsdagsmorgonen sina siffror för det tredje kvartalet. I rapporten framgår det bland annat att omsättningen uppgick till 380 miljoner kronor (413) under perioden, vilket är en minskning med 8,2 procent mot föregående år. Även rörelseresultatet vände från 28 miljoner kronor förra året till en förlust på 4 miljoner kronor.

“MQ-koncernen summerar ett kvartal med svag försäljning, drivet av lägre försäljning av somriga kategorier i sortimentet. Kampanjintensiteten har varit fortsatt hög för oss som för marknaden, vilket inneburet en fortsatt marginalpress”, skriver bolaget.

Mot slutet av kvartalet lanserades MQs nya e-handel, som genererat bra resultat redan från start, uppger bolaget.

“Vi är övertygade om att en stark e-handel är en betydelsefull och avgörande faktor för att lyckas framåt. Utöver nya MQ.se har vi i slutet på kvartalet även lanserat utvalda delar av MQs egna varumärken på den digitala marknadsplatsen Afound som genom detta är det första marketplacesamarbetet för MQ”, skriver koncernchefen Ingvar Larsson i rapporten.

Vidare uppger bolaget att de mot bakgrund av höga engångskostnader och den svaga utvecklingen under kvartalet för en löpande dialog med DNB angående de finansiella åtaganden som gjorts i faciliteterna med DNB.

Här är fler hårda siffrorna från rapporten:

Den jämförbara försäljningen minskade 7,7 procent – att jämföra med marknadens jämförbara butiker som minskade med 4,8 procent enligt HUI.

# Bruttomarginalen var 59,8 procent (62,8).

# Resultatet före skatt var -7 miljoner kronor (26).

#Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (0,42).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 miljoner kronor (27).

Källa: Breakit

 
ads

Tips