januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Mycket allvarlig sårbarhet i Windows åtgärdad

 • januari 15, 2020
 • Redaktionen

Säkerhetsexperten Brian Krebs kom igår med uppgifter om att Microsoft stod i begrepp att rulla ut en säkerhetsuppdatering där man åtgärdar en ”extremt skrämmande sårbarhet”.

Och uppgiften visade sig stämma. I den färska uppdateringen åtgärdar man nämligen en bugg som gör det möjligt för en potentiell förövare att köra skadlig kod under intrycket att den är godkänd därmed helt säker. Det var den amerikanska säkerhetstjänsten NSA (National Security Agency) som upptäckte sårbarheten och informerade Microsoft om den.

Tidigare allvarliga sårbarheter som upptäckts av NSA har hemlighållits, till exempel sårbarheter som Wannacry och Eternalblue. Men i det här fallet gjorde man ett undantag. NSA bekräftar att sårbarheten påverkar Windows 10 och Windows Server 2016.

Källa: Omni

 
ads

Tips