maj 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Regeringen
 • >
 • Myndigheter får nya verktyg för att bekämpa fusk med korttidspermittering

Myndigheter får nya verktyg för att bekämpa fusk med korttidspermittering

 • 2020-05-23 08:35
 • REFH

Regeringen ger nu Tillväxtverket och Skatteverket flera nya möjligheter att kontrollera företag som använder korttidspermittering. Syftet är att motverka fusk. Skatteverket får också möjligheter att effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattningsverksamhet och folkbokföringsverksamhet.

Regeringen har infört ett nytt system för korttidspermittering för att stötta företag under den pågående krisen. Över 50 000 företag har beviljats stödet hittills och omkring 175 000 arbetstillfällen har kunnat räddas, enligt Konjunkturinstitutets beräkningar. Stödet beräknas kosta staten omkring 95 miljarder kronor i år.

Regeringen har nu beslutat att ge Tillväxtverket nya möjligheter att kontrollera de företag som vill använda korttidspermittering och skärper vissa regler för att kunna stoppa dem som försöker ta del av stödet på felaktiga grunder.

Nytt är bland annat att företag ska lämna uppgifter på individnivå om anställda som omfattas av korttidspermittering och att den som lämnar felaktiga uppgifter kan bli åtalad för brott. Tillväxtverket och Skatteverket ska dessutom vara skyldiga att anmäla misstänkta brott till åklagare.

Vidare kommer Skatteverket kunna ta del av Tillväxtverkets beslut om vilka företag som omfattas av stöd vid korttidsarbete, vilket ska stärka kontrollerna på skatteområdet av de företag som har beviljats stöd. Det införs även en skyldighet för bland annat Skatteverket och Försäkringskassan att lämna uppgifter till Tillväxtverket vid misstanke om felaktiga utbetalningar, utan att hindras av sekretess.

Genom en förordningsändring kommer Skatteverket därutöver att kunna effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattningsverksamhet och folkbokföringsverksamhet, vilket ska förbättra kvaliteten på uppgifterna i folkbokföringen och bidra till att stävja felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet.

Samtliga ändringar träder i kraft den 1 juni 2020.

 
ads

Tips