april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

När ska man binda räntorna?

Banken brukar oftast tycka att det är läge att binda räntorna. Historien visar att rörligt över tid är bäst. När lönar det sig att binda räntorna?

Den som har legat med rörliga räntor har under lång tid varit vinnare trots att bankekonomerna ofta råder till att man ska binda räntan. Så länge som Riksbanken är i fas med marknaden och inte behöver göra större räntejusteringar för att bekämpa inflationen, ska rörligt röra sig eftersom bundna räntor innehar en säkerhetspremie.

Det är egentligen bara när Riksbanken hamnar efter kurvan som det lönar sig att binda räntan. När Riksbanken hamnar efter kurvan leder det till överhettning och inflationen stiger snabbt vilket så småningom tvingar fram oväntade räntehöjningar. Oftast hamnar Riksbanken bakom kurvan när den agerar på gammal data och fäster för mycket vikt vid den på grund av en viss rädsla. 

Exempel på när Riksbanken senast hamnade efter kurvan var under 2005. Då sänkte Riksbanken räntan på grund av rädslan för arbetslösheten som efter IT-kraschen för långsamt dalade nedåt. Detta trots att konjunkturen var på uppåtgående. Man agerade på en eftersläpande faktor. Likaså hamnade centralbankerna efter kurvan under 1999, inte minst Riksbanken. Då hade effekterna av Asienkrisen och LTCM-kraschen ebbat ut vilket eldade på konjunkturen och aktiemarknaden. Samtidigt som millenieskiftet närmade sig och medförde osäkerhet kring IT-systemens omställning vilket höll tillbaka penningpolitiska åtstramningar.

Nu är räntorna låga och många frågar sig om det är dags att binda för det är lockande om man ser till räntenivåerna. Idag ligger också Riksbanken efter kurvan, dock åt fel håll. Penningpolitiken har konsekvent legat efter verkligheten och inflationsmålet är avlägset. Fortfarande kommer ekonomisk statistik in sämre än Riksbankens förväntningar. Riksbanken förväntas dock sänka räntan till 0,50 procent vid nästa möte i juli och det är inte helt otänkbart med en sänkning till 0,25 procent under hösten. Det kan leda till att Riksbanken hamnar i fas med marknaden under andra halvåret. Konjunkturen är samtidigt inne i en positiv trend och det är inte osannolikt att Riksbanken hamnar efter kurvan under 2015 om konjunkturuppgången stärks.

Det skulle kunna innebära att det under senhösten eller början av 2015 blir dags att binda räntan. Anledningen till att det redan så tidigt som under hösten kan vara dags att binda räntan är att förväntningar om tillgångsköp från ECB pressar långräntorna i eurozonen mer än vad den ekonomiska utvecklingen motiverar vilket spiller över på den svenska räntemarknaden.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads