januari 25, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Nätbanken Avanza lyfter

 • oktober 17, 2019
 • Redaktionen

Nätbanken Avanza redovisade ett resultat efter skatt på 138 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019. En ökning på 30 procent jämfört med de 106 Mkr som bolaget redovisade under samma period 2018. 

Avanza presenterade sina siffror för det tredje kvartalet 2019. Intäkterna landade på 313 Mkr vilket kan jämföras med 267 Mkr under samma period 2019.

Rörelseresultat uppgick i sin tur till 163 Mkr vilket var en ökning på 23 procent från de 132 Mkr som bolaget redovisade under det tredje kvartalet 2018.

”Rörelseresultatet var rekordstarkt och vi ser att våra ökade satsningar på utveckling och innovation ger effekt. För niomånadersperioden ligger vi på en högre intäktsökningstakt än kostnadsökningstakt. Om inget oförutsett händer är jag trygg i att vi ska nå det målet även för helåret 2019”, skriver Rikard Josefson, vd för Avanza, i rapporten.

Avanzas rörelsekostnader ökade med 10 procent, främst drivet av högre personalkostnader, till 148 Mkr. Bolagets långsiktiga prognos ligger på en kostnadsökning på 9-12 procent.

Courtagenettot landade på 126 Mkr, upp från 111 Mkr under det tredje kvartalet 2018, medan fondprovisionerna uppgick till 86 Mkr, en ökning från 81 Mkr, och räntenettot landade på 53 Mkr jämfört med 31 Mkr under det tredje kvartalet 2018.

”Det som framöver oroar mig lite är den svaga svenska kronan och bristen på diskussion om vad det innebär för Sverige över tid. För något år sedan trodde nog många med mig att räntorna skulle börja vända uppåt, men idag ser vi inga sådana tecken. Jag är övertygad om att vi under lång tid kommer att behöva leva med det låga ränteläget”, skriver Rikard Josefson i rapporten.

Avanzas externa bolånevolym via Stabelo uppgick till 9,2 miljarder kronor vid utgången av september.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips