juni 7, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Näthat – en förödande handling som drabbar enskilda individer och företag

 • 2019-01-25 15:48
 • Redaktionen

Näthatad.se meddelar idag att bolaget Raire Invest har fått i uppdrag att lansera en bok av entreprenören Thony Norelli som berör ett av vår tids viktigaste ämnen, näthat. Lanseringen sker genom bolagets egna digitala tidning Aktiebladet, en av Sveriges snabbast växande digitala tidskrifter. Publiceringen kommer att ske i eget förlag genom ett nybildat bolag Näthatad.se, vilket kommer att verka på en internationell marknad.

 

Dagens värld är global och digital dygnet runt, vilket skapar helt nya förutsättningar för entreprenörskap, kunskapsinhämtning och kommunikation. I den bästa av alla världar sker detta på ett seriöst vis men människors drivkrafter är olika och teknikutvecklingen öppnar upp för nya former att bedriva ett s k näthat för den som vill. Grovt skvaller och förtal är inte längre dolda viskningar bakom lyckta dörrar mellan verkliga personer utan sker idag helt öppet på nätets

skvallersajter, ofta under pseudonym, och utan eget ansvar. Ett förtal som media i vissa fall spinner vidare på genom att rubriksätta och publicera artiklar, utan relevant källgranskning, förödande för individer och företag, konsekvenser som behöver lyftas fram i ljuset, diskuteras och lagstiftas kring.

Entreprenören Thony Norelli har under mer än åtta år upplevt effekterna av att bli utsatt för näthat varje timme, året runt och har bestämt sig för att belysa ämnet i en bok som publiceras under våren 2019. Framtagandet av boken och lansering sker i projektform för att övergå i företagsform i samband med utgivningen.

Raire Invest har fått i uppdrag att lansera boken ”Näthatad” i Aktiebladet samt genomföra en kapitalresning för publiceringen av boken i eget förlag. Lanseringen sker via en av Sveriges nu mest växande digitala publikationer, ”Aktiebladet”.

 
ads

Tips