juli 2, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Näthat mot företag

 • 2019-01-11 13:35
 • Redaktionen

Näthat kan drabba alla. Det drivs ofta av osunda människor som skapat
sin egen verklighet. Hittills har det varit mest privatpersoner som
utsatts, men nu har det spritt sig även till företag.

Det är svårt att försvara sig mot lögner. Många människor skippar idag källkollen på nätet
och tänker “ingen rök utan eld”. Då är skadan redan skedd, och det är det som
“nättrollen”lever på. På anonyma skvallersajter som Flashback sprider de sitt förtal, och
konsekvenserna kan bli ödesdigra för den drabbade.

Det började med extremhögern som satte näthatet i system. När sakliga argument saknas
är det lätt att ta till “alternative facts”. Nu har det blivit norm på sajter som Flashback, vars
affärsidé är att ge dagens stalkers och haters en fristad för sina alternativa verkligheter.
På dessa forum skapar nättrollen sig nya identiteter i nya verkligheter i vilka de sedan
spenderar sina liv tillsammans med likasinnade. Här får de utlopp för sitt hat och
sin frustration. De började med privatpersoner och invandrare men nu har de även börjat
välja ut företag som objekt för sitt hat.

Då samhället ännu inte lärt sig hantera den här typen av förtal utgör dagens nättroll en
större fara för den personliga integriteten än vad svunna tiders skvaller någonsin kunde
utgöra.

Ett bra exempel är Thony Norelli. Som företagsutvecklare har hans verksamhet drabbats
hårt då nya affärskontakter googlat hans namn och då fått upp en massa obekräftat förtal
gällande både hans person och hans verksamheter. I hans fall har förtalet mot honom sitt
ursprung i en före detta journalist som fått sparken och börjat verka som nättroll på
Flashback istället.

Snart kommer en bok om Thonys 8-åriga kamp mot det hat som initierats av nättrollet och
hans före detta chefredaktör på en mellansvensk lokaltidning. Det är en hisnande historia
om hur ett nättroll arbetar och sprider sitt hat, här med hjälp av etablerad media. Boken är
även en berättelse om hur Thony och hans anställda försökt motverka de skador som
hatet skapat för verksamheten. Därför rekommenderar vi våra läsare att ta del av de
lärdomar boken beskriver för att skydda både sig själva och sina verksamheter.

Boken kommer att ges ut nu under vintern 2019, men redan nu kommer Aktiebladet med
en serie artiklar där vi beskriver hur näthatet fungerar – och hur både företag och
privatpersoner kan förebygga dess skadeverkningar.

 
ads

Tips